^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

wiekKomisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o przeprowadzeniu 16 września pikiety przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do obniżenia wieku emerytalnego w naszym kraju, które zacznie obowiązywać od 1 października. W odpowiedzi na pismo NSZZ Solidarność w tej sprawie unijni urzędnicy stwierdzili, że niższy wiek emerytalny dla kobiet stanowi dyskryminację oraz zapowiedzieli naciski na polski rząd w celu ponownego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.


Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn stanowi realizację jednego z najważniejszych postulatów NSZZ Solidarność w ostatnich latach.


W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych z naszego regionu o jak najliczniejszy udział w manifestacji. Wyjazd na akcję protestacyjną może być organizowany bezpośrednio przez komisje zakładowe lub za pośrednictwem biur terenowych Zarządu Regionu.


Informujemy również, że w związku z organizowaną w dniach 16-17 września Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę istnieje możliwość wyjazdu na pielgrzymkę bezpośrednio po akcji protestacyjnej w Warszawie.
Pikieta protestacyjna przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a rozpocznie się 16 września o godz. 12.00. Zbiórka uczestników manifestacji – ul. Jasna 7 (przed siedzibą biura Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Warszawie).


Wszyscy chętni członkowie związku i pracownicy Alchemia S.A. Oddziały w Chorzowie proszeni są o zgłaszanie się do Przewodniczącej do dnia 12 września br.

Ze związkowym pozdrowieniem,
Stefania Penkała

solid

Od 2005 roku przypadający na 31 sierpnia Dzień Wolności i Solidarności upamiętniający podpisanie Porozumień Sierpniowych posiada status święta państwowego.

Tegoroczne centralne uroczystości 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność odbędą się w Lubinie a 3 września w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowane zostały obchody rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

W tym roku centralne uroczystości odbywają się w Lubinie w związku z 35 rocznicą tragicznych wydarzeń w tym mieście. 31 sierpnia 1982 roku w wyniku działań milicji i ZOMO tłumiących manifestację z okazji drugiej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych od kul zginęły 3 osoby (Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak), a kilkadziesiąt zostało rannych.

Choć centralne uroczystości 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność w tym roku odbędą się w Lubinie, w Gdańsku również zostały zorganizowane rocznicowe obchody, w których wezmą udział przedstawiciele Solidarności z całego kraju. Jak co roku – przejdą na pl. Solidarności i przed bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej.

W naszym regionie tradycyjnie rocznicowe obchody odbędą się w Jastrzębiu-Zdroju 3 września, w rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Uczestnicy uroczystości po mszy św. przejdą pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego znajdujący się na placu przy kopalni Zofiówka gdzie po przemówieniach zaproszonych gości nastąpi złożenie kwiatów.

11 września w Dąbrowie Górniczej odbędą się obchody 37. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego gdzie po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod krzyżem znajdującym się za bramą główną obecnego ArcelorMittal Poland. Następnie uroczystości przeniosą się pod pomnik Porozumienia Katowickiego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach naszego solidarnościowego święta.

informacja22Na spotkaniu z pracodawcą Dyrektor obu Oddziałów przedstawił informację dot. dodatnich wyników ekonomiczno-finansowych za m-c czerwiec, które pozwoliły wypłacić pracownikom nagrodę /premię/. Prognoza za lipiec również przewiduje spełnienie wymogów regulaminowych do wypłacenia premii. Oba Oddziały posiadają również zabezpieczony portfel zamówień na najbliższe tygodnie. Omówiono ponadto zagadnienia związane z planowanym postojem i sposób wykonania zadań remontowych przez służby utrzymania ruchu oraz rozwiązania dot. premiowania zatrudnionych tam pracowników. Przedstawiono też informację w temacie skutków prawnych dot. katastrofy budowlanej na nieruchomości sąsiadującej ze Stalownią /chodzi o dawną Walcownie Bruzdową/. Teren powstałego tam rumowiska jest w dalszym ciągu objęty zakazem wstępu osób postronnych a firma rozbiórkowa otrzymała nakaz zabezpieczenia i usunięcia zagrożenia.
Strona społeczna wystąpiła z wnioskiem, by na czas upałów dla części najbardziej uciążliwych stanowisk wprowadzić dłuższe przerwy dla pracowników i zwrócić dozorowi uwagę na baczniejsze obserwowanie stanu pracowników i reagowanie na bieżąco na wszelkie negatywne symptomy. Poruszono po raz kolejny sprawę podwyżki stawek zaszeregowania dla zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjnych. Podwyżki będą w uzasadnionych i umotywowanych przypadkach dokonywane w dalszym ciągu dla pracowników obu Oddziałów i w związku z tym zwracamy się do wszystkich członków związku o zgłaszania uwag w tym zakresie.
Organizacje związkowe oświadczyły, że w dalszym ciągu podtrzymują stanowisko o podwyższeniu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych do wysokości 100%.

Dodatkowo informujemy, że w piątek odbyła się Komisja Socjalna, która rozpatrzyła pozytywnie łącznie 750 złożonych przez pracowników wniosków /w tym dla 14 emerytów Alchemii S.A./ o przyznanie świadczeń socjalnych w formie bezzwrotnej pomocy pieniężnej. Ponadto rozpatrzono 4 wnioski o przyznanie zapomóg losowych z czego 3 rozpatrzono pozytywnie.
Świadczenia socjalne mają zostać wypłacone w okolicy wypłaty najbliższego wynagrodzenia.

informacja22W bieżącym tygodniu na wniosek naszego związku zawodowego odbyło się spotkanie z pracodawcą, na którym dyrektor Oddziałów przedstawił informację ws. wyników ekonomiczno-finansowych za maj oraz przekazał, że na obu Oddziałach sytuacja produkcyjno-zamówieniowa uległa znaczącej poprawie względem poprzednich okresów. Bardzo dobre wyniki są na Stalowni ale ze względu na nie osiągnięcie zysku operacyjnego na obu Oddziałach po raz kolejny nie zostanie wypłacona premia /nagroda/. Związki zawodowe są oburzone tą sytuacją i zwróciły się po raz kolejny o zmianę zapisów regulaminu wynagradzania lub opracowanie innych sposobów wynagrodzenia pracowników za tak efektywną pracę.     W dyskusji wróciła również sprawa podwyższania stawek zaszeregowania, z której zarówno związki zawodowe ale i część pracowników nie jest zadowolona. Zwrócono pracodawcy uwagę na nieprawidłowości w propozycjach przeszeregowań, za które są odpowiedzialni bezpośredni przełożeni na poszczególnych odcinkach a którzy to nie biorą pod uwagę w wielu wypadkach doświadczenia i kwalifikacji zawodowych ale też przeszeregowują kilka razy tych samych pracowników. W związku z tym, że na Rurowni są  jeszcze pracownicy, którzy posiadają stawki zaszeregowania bliskie płacy minimalnej dyrektor Oddziałów zobowiązał się do wyeliminowania tych nieprawidłowości do końca lipca oraz kontroli dokonanych zmian stawek na Rurowni.

W związku z terminem urlopowym poruszono sprawę wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego. Na wniosek jednego ze związków zawodowych  /nie naszego/ dyrektor przedstawił propozycję aby świadczenia socjalne  były wypłacone dopiero pod koniec roku. Dwa związki /w tym nasz/ nie wyraziły zgody na propozycję gdyż taka forma wypłaty spowodowałaby przy obecnym regulaminie funduszu socjalnego, że pracownicy nie otrzymaliby jednej transzy świadczenia w ogóle. Poza tym zdecydowana większość pracowników  oczekuje wypłaty świadczeń socjalnych w okresie letnim. Ostatecznie uzgodniono, że transze wypłaty świadczeń socjalnych będą realizowane na podstawie regulaminu. Wspólnie związki zawodowe  oświadczyły, iż stoją na stanowisku, że powinien być podniesiony odpis na fundusz socjalny do 100% odpisu wynikającego z ustawy. Związki zawodowe zgłosiły swoją gotowość do prowadzenia rozmów w celu dokonania zmian w regulaminie funduszu socjalnego ale i regulaminu wynagradzania szczególnie w zapisach dotyczących wypłaty premii /nagrody/

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies