^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

informacja22W bieżącym tygodniu na wniosek naszego związku zawodowego odbyło się spotkanie z pracodawcą, na którym dyrektor Oddziałów przedstawił informację ws. wyników ekonomiczno-finansowych za maj oraz przekazał, że na obu Oddziałach sytuacja produkcyjno-zamówieniowa uległa znaczącej poprawie względem poprzednich okresów. Bardzo dobre wyniki są na Stalowni ale ze względu na nie osiągnięcie zysku operacyjnego na obu Oddziałach po raz kolejny nie zostanie wypłacona premia /nagroda/. Związki zawodowe są oburzone tą sytuacją i zwróciły się po raz kolejny o zmianę zapisów regulaminu wynagradzania lub opracowanie innych sposobów wynagrodzenia pracowników za tak efektywną pracę.     W dyskusji wróciła również sprawa podwyższania stawek zaszeregowania, z której zarówno związki zawodowe ale i część pracowników nie jest zadowolona. Zwrócono pracodawcy uwagę na nieprawidłowości w propozycjach przeszeregowań, za które są odpowiedzialni bezpośredni przełożeni na poszczególnych odcinkach a którzy to nie biorą pod uwagę w wielu wypadkach doświadczenia i kwalifikacji zawodowych ale też przeszeregowują kilka razy tych samych pracowników. W związku z tym, że na Rurowni są  jeszcze pracownicy, którzy posiadają stawki zaszeregowania bliskie płacy minimalnej dyrektor Oddziałów zobowiązał się do wyeliminowania tych nieprawidłowości do końca lipca oraz kontroli dokonanych zmian stawek na Rurowni.

W związku z terminem urlopowym poruszono sprawę wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego. Na wniosek jednego ze związków zawodowych  /nie naszego/ dyrektor przedstawił propozycję aby świadczenia socjalne  były wypłacone dopiero pod koniec roku. Dwa związki /w tym nasz/ nie wyraziły zgody na propozycję gdyż taka forma wypłaty spowodowałaby przy obecnym regulaminie funduszu socjalnego, że pracownicy nie otrzymaliby jednej transzy świadczenia w ogóle. Poza tym zdecydowana większość pracowników  oczekuje wypłaty świadczeń socjalnych w okresie letnim. Ostatecznie uzgodniono, że transze wypłaty świadczeń socjalnych będą realizowane na podstawie regulaminu. Wspólnie związki zawodowe  oświadczyły, iż stoją na stanowisku, że powinien być podniesiony odpis na fundusz socjalny do 100% odpisu wynikającego z ustawy. Związki zawodowe zgłosiły swoją gotowość do prowadzenia rozmów w celu dokonania zmian w regulaminie funduszu socjalnego ale i regulaminu wynagradzania szczególnie w zapisach dotyczących wypłaty premii /nagrody/

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 10 czerwca br. odbędzie się w Opolu Benefis Jana Pietrzaka

Koncert odbędzie się w godz. 20 – 24.
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego dysponuje pewną pulą biletów dla członków „Solidarności” i współmałżonka czy dziecko w cenie 25 zł.
Koszt biletów dla członków związku z Batorego zostanie pokryty z funduszy związkowych.
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego pokryje koszty przejazdu autobusów i busów /nie mniejszych niż 18 osób/.
Wszystkich chętnych członków związku prosimy o kontakt z przewodniczącą do końca maja.

Wszystkim HUTNIKOM Z BATOREGO
pracownikom Oddziałów Huty i Spółek oraz emerytom hutniczym
z okazji zbliżającego się DNIA HUTNIKA składamy serdeczne
życzenia zdrowia i życzliwości ludzkiej każdego dnia

św florian

Niech patron hutników – święty Florian – otacza Was swoją opieką oraz
przynosi dobre nowiny związane z funkcjonowaniem Huty i Spółek.

Życzymy uznania i szacunku dla Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy życzymy aby praca była bezpieczna i dobrze wynagradzana.

Życzymy spokojnego pełnego radości i stabilizacji życia, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zdrowia w Waszych hutniczych rodzinach.

Życzymy wielu sił w dążeniu do zachowania godności pracowniczej
a także pomyślności w życiu osobistym.

Życzymy aby solidarność nadal łączyła wszystkich w celu osiągnięcia
wspólnego dobra.

Zapraszamy pracowników Huty i Spółek, Hutników pracujących i niepracujących oraz
mieszkańców dzielnicy wraz z rodzinami dnia 4 maja o godz. 18 do Kościoła WNMP na Mszę św. w intencji Hutników z Batorego.

Wszystkich, którzy zechcą się pokłonić św. Florianowi w Dniu Hutnika
4 maja /czwartek/ zapraszamy na godz. 14 pod figurę św. Floriana obok Dyrekcji Huty.

NSZZ „Solidarność” przy Alchemii S.A. - Zakład HUTA BATORY

Przewodnicząca - Stefania Penkała

23 04 2015

W ostatni czwartek odbyło się comiesięczne spotkanie, na którym pracodawca przedstawił wyniki ekonomiczne obu Oddziałów za marzec oraz omówił sprawy bieżące. I tak: od marca obserwowane jest ożywienie na rynku zamówień na wlewki i rury, udało się doprowadzić do zmian w organizacji pracy pozwalających na skrócenie czasu przebudów na Rurowni co pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i gazu. Pomimo dobrej koniunktury i zaangażowania pracowników - wyniki za marzec są słabsze od oczekiwanych ze względu na różnice kursów walut i istotny wzrost kosztów zakupu złomu. Obecnie tworzone są nowe kalkulacje uwzględniające sytuacje na rynku walutowym. Dyrektorzy obu Oddziałów przedstawili informację na temat procesu zmian stawek zaszeregowania ora przedstawili kryteria, w oparciu o które dokonano ocen pracowników i prowadzono kontynuację porządkowania stawek. Przedstawiciele związków zawodowych przedstawili swoje uwagi do sposobu dokonywania przeszeregowań i ich wpływu na atmosferę pracy w Oddziałach. Ponadto wnioskowano o pilną konieczność podjęcia działań w przedmiocie dokonania zmian w Regulaminach Alchemii oraz zmian odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies