^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

info

 

Dnia 31 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnych, na których rozpatrzono pozytywnie łącznie 754 wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych i 2 wnioski o przyznanie zapomogi losowej.
Wysokość przyznanego świadczenia została określona zgodnie z zapisami Regulaminu socjalnego pracodawcy.
Wypłata świadczeń socjalnych ma nastąpić w okolicy daty wypłaty wynagrodzeń.

23 04 2015

W ubiegły czwartek odbyła się kolejne spotkanie z pracodawcą, na którym dyrektor przedstawił wyniki ekonomiczne i finansowe za miesiąc luty oraz omówił bieżącą sytuację w zakresie cen wsadu oraz zamówień i możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku.

W obu Oddziałach luty zakończył się stratą zarówno w skali miesiąca jak i narastająco od początku roku a wyniki ekonomiczne są ujemne. Kontynuowane są działania w zakresie zmiany stawek dla pracowników produkcji.
Strona związkowa zwróciła uwagę, że przyjęty system stawek nadal nie spełnia oczekiwań pracowników i nie odzwierciedla fachowej wiedzy i doświadczenia pracowników na wszystkich odcinkach. Dalsze utrzymywanie takiego stanu rzeczy doprowadza już w tej chwili do odejścia wartościowych i wykwalifikowanych pracowników. Zwrócono również uwagę, że w trwających przeszeregowaniach pomija się niektórych pracowników w obu Oddziałach np. utrzymania ruchu Oddziału Stalowni, którzy mają znaczący udział w procesie produkcji. Strona społeczna nie zgadza się również na brak od początku roku premii pomimo wykonania większości założeń regulaminowych gdyż sytuacja taka działa demotywująco na pracowników. Pracodawca twierdzi, że nie ma możliwości wypłaty premii z pominięciem rozwiązań regulaminowych.
Zwrócono pracodawcy uwagę na możliwe zwiększenie zagrożenia bhp z powodu skracania czasu trwania przebudów oraz znacznej ilości zalegania rur na wydziale – wg pracodawcy sytuacje te są pod kontrolą dozoru.
Oprócz informacji ze spotkania informujemy również o kończącej się akcji składania wniosków pracowników dotyczących wypłaty świadczeń socjalnych. Komisja Socjalna rozpatrzy złożone wnioski do końca marca br. a wypłata świadczeń powinna nastąpić razem z wypłatą wynagrodzenia.

info pracW ostatni czwartek dobyło się spotkanie, na którym pracodawca przedstawił wyniki ekonomiczne za styczeń br. informując, że na Oddziale Rurowni został osiągnięty dodatni wynik operacyjny zaś na Oddziale Stalowni zamknął się stratą, co do wyników za luty sytuacja będzie znana na początku marca. Dyrektor obu Oddziałów omówił plany modyfikacji organizacji prac w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ciągów technologicznych oraz poprawienia bezpieczeństwa pracy.
Dyrektor Oddziału Stalowni przedstawił zagadnienia zapewnienia prawidłowego funkcjonowania produkcji a także odniósł się do uwag strony społecznej w kwestii przeszeregowań kluczowych pracowników.
Kierownik Wydziału Walcowni i Wykańczalni przedstawił informację na temat zasad przeprowadzania przeszeregowań na Oddziale Walcowni Rur.
Związki zawodowe zwróciły się po raz kolejny o podwyżki płac dla wszystkich pracowników Oddziałów co wg pracodawcy jest niemożliwe w obecnej sytuacji tj. złych wyników ekonomicznych całej Alchemii.
Związkowcy zgłosili szereg uwag do trwającego sposobu przeprowadzanych zmian stawek zaszeregowania dla grupy pracowników na Oddziale Walcowni Rur. Przekazano zastrzeżenia odnoszące się do porównania stawek zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach oraz uwagi do panujących dysproporcji wynagrodzeń w odniesieniu do poziomu kwalifikacji poszczególnych pracowników. Stawki zaszeregowania - zdaniem związków i większości pracowników - nie odzwierciedlają stażu pracy ani też wieloletniego doświadczenia przeszeregowywanych zaś warunki oferowane nowym pracownikom są znacznie korzystniejsze. Ponadto podejście przełożonych na wielu odcinkach pogłębia niezadowolenie wśród załogi, dyskryminuje pracowników z wieloletnim stażem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, ma negatywny wpływ na atmosferę pracy a często też i na jej jakość.
Pracodawca i obecne na spotkaniu kierownictwo obu Oddziałów uważa, że dokonują na bieżąco analizy potrzeb personalnych na poszczególnych odcinkach i są świadomi zagrożeń wynikających z sytuacji na rynku pracy oraz niedoboru pracowników o pożądanych kwalifikacjach. W dalszym ciągu będą przeprowadzane działania pracodawcy w zakresie porządkowania i zmian stawek zaszeregowania pracowników o konkretnych kwalifikacjach na obu Oddziałach.
Związki zawodowe nie zgadzają się z podejściem pracodawcy i części przełożonych do sposobu obecnego przeprowadzania zmian stawek zaszeregowania i typowania pracowników do tych zmian. Działania kierownictwa na poszczególnych odcinkach zostaną ponownie ocenione na marcowym spotkaniu, na którym pracodawca ma podać dalsze informacje w sprawie przeszeregowań kolejnych pracowników.
Związki zawodowe zwracają się do członków związku i pracowników o zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w sprawie trwających zmian stawek zaszeregowań i organizacji pracy w Oddziałach.

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies