^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

św florian

Figura świętego Floriana znajdująca się na terenie Huty Batory od samego początku istnienia Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny tj. od 1901 r. i zdobiła jego wnętrze. W latach 1950-1980 figura męczennika z Lorch znajdowała się obok wejścia od strony południowej kościoła.
Popularność kultu św. Floriana wiązała się z tym, że bardzo wielu parafian pracowało w Hucie, która stanęła u podstaw rozwoju Hajduk w drugiej połowie XIX wieku. To dzięki Hucie wzrosła liczba mieszkańców, w pewnym sensie dzięki Hucie powstał też kościół. Co roku - na początku maja hutnicy zamawiają mszę św. Nie zaprzestali jej zamawiać nawet w okresie stalinowskim. W materiałach dot. Huty Batory zgromadzonych w Śląskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej odnajdujemy narzekania tajnych służb m.in. na działalność duchowieństwa wśród załogi Huty. Dokument z 18 maja 1962 r. zawiera notatkę o zbieraniu datków m.in. na mszę św. z okazji święta hutników.

Święty Florian stał się również patronem integrującym załogę Huty u progu lat osiemdziesiątych XX wieku. W archiwum parafialnym znajduje się pismo z 1980 r. w sprawie realizacji postulatu załogi dotyczącego ustawienia figury św. Floriana na terenie Huty Batory podpisane przez z-cę dyrektora ds. technicznych - Stefana Kwiatkowskiego. W piśmie czytamy m.in. : W związku z uchwałą podjętą na zebraniu delegatów reprezentujących wszystkie wydziały huty w dniu 18.08.1980 r. w sprawie ustawienia figury świętego Floriana na terenie naszego zakładu polecam:
Udostępnić Społecznemu Komitetowi powołanemu do realizacji w/w postulatu reprezentowanemu przez Druć Jana pracownika W-46 następujące materiały....". W tym miejscu wymieniono wszystkie elementy potrzebne do ustawienia figury. W kolejnym punkcie wymieniono 15 osób, którym udzielono pozwolenia na przebywanie na terenie Zakładu Dolnego w godzinach popołudniowych /po godzinach pracy/ w celu wykonania prac związanych z przygotowaniem miejsca ustawienia figury. Przewodniczącym Społecznego Komitetu ustawienia figury był działacz Solidarności" - Jan Druć, który w czasie stanu wojennego został skazany na kilka lat więzienia a ostatecznie wyjechał na stale do Australii, gdzie zamieszkuje z rodziną do dziś.

Na początku 1981 r. figura św. Floriana została poddana renowacji, którą wykonał dawny zakład pozłotniczy przy ul. Farnej 26. Figura w 1981 r. stanęła w pobliżu dawnej bramy nr III przy ul. Żelaznej w rejonie hali dawnych Warsztatów Mechanicznych. Była umieszczona w niewielkiej, wykonanej przez pracowników, kapliczce, której metalową konstrukcję zamknięto szklaną ścianką. Nasza figura św. Floriana to rzeźba drewniana, wysokości około 140 cm, wykonana około roku 1900 w Norymberdze. Przedstawia żołnierza legionistę rzymskiego, który ubrany jest w przerzucony przez ramię płaszcz, zbroję, hełm, krótką spódniczkę, wysokie buty, w lewej ręce trzyma sztandar, w prawej ceber /drewniane wiadro. Figura została poświęcona wraz ze sztandarem NSZZ ?Solidarność" dnia 10 maja 1981 r. podczas uroczystości, w której uczestniczyło ok. 2500 osób pracowników Huty, parafian, przedstawicieli dyrekcji na czele z dyrektorem - Henrykiem Chodzińskim. Msza św. odbyła się w koncelebrze m.in. z udziałem bpa Józefa Kurpasa i proboszcza Franciszka Gębały, który przez cały czas posługi kapłańskiej w naszej dzielnicy był orędownikiem hutników Huty Batory. Odwagą wykazali się w dniu poświęcenia figury zarówno dyrektor Huty jak i pracownicy. Wszyscy szli do kościoła na mszę św. - kościół był przepełniony. W prezbiterium i bocznych kaplicach stanęły delegacje sztandarowe wielu zakładów pracy. Procesja na miejsce ustawienia figury przeszła ulicami: Stefana Batorego, Dyrekcyjną, Szpitalną i Żelazną aż do bramy Huty. Na skutek obaw władz milicyjnych ustalono, że na teren Huty wejdą jedynie biskup, księża, dyrektor i delegacja załogi - ale ostatecznie znalazła się tam ogromna część uczestników uroczystości bo idącego tłumu nikt nie był w stanie zatrzymać. W 2002 r. kierownictwo Huty, z uwagi na zabytkowe walory rzeźby poddało ją konserwacji, którą wykonał artysta malarz i konserwator dzieł sztuki - Jakub Drożdż z Krakowa pod kierownictwem ówczesnego konserwatora zabytków z Chorzowa - Ryszarda Szopy. Po renowacji figura wróciła na swoje miejsce. Wśród hutników, którzy dbali wtedy przez cały czas o figurę patrona i jej otoczenie należy wymienić m.in.: Ryszarda Wyrobka i pracowników dawnych Warsztatów Mechanicznych pod kierownictwem Andrzeja Piotrowskiego, który był osobiście zaangażowany w czuwanie nad jej bezpieczeństwem. W 2008 r. ze względu na trwającą restrukturyzację Huty oraz zapewnienie bezpieczeństwa figury - na wniosek związków zawodowych - kierownictwo Huty postanowiło przenieść figurę na nowe miejsce obok dyrekcji Huty. W listopadzie 2008 r. figura św. Floriana została zdjęta z postumentu obok dawnej bramy III na ul. Żelaznej i zdeponowana na czas przygotowania nowego miejsca w działającym wtedy Muzeum Zakładowym Huty Batory. Od dnia 4 maja 2009 r. nowym miejscem ustawienia figury św. Floriana - patrona Hutników jest skwer obok dyrekcji przy ul. Dyrekcyjnej.
Figura naszego patrona umieszczona jest na postumencie w szklanej zamkniętej kopule twarzą skierowaną w kierunku bramy Huty. Poświęcenia nowego miejsca dokonał ówczesny proboszcz Parafii WNMP ks. Henryk Aleksa. Na uroczystości obecni byli:
- ze strony Zarządu Huty Prezes Marek Misiakiewicz i Andrzej Bigaj,
- ze strony władz miasta  Prezydent Marek Kopel i jego zastępca Marian Salwiczek,
- poczty sztandarowe z: Huty Batory, hutniczych związków zawodowych: NSZZ Solidarność" i Pracowników Huty Batory, poczty sztandarowe NSZZ Solidarność" z hut: Kościuszko  Królewska, Baildon oraz Alstom Konstal,
- pracownicy Huty Batory i spółek około hutniczych, emerycie i renciści, delegacje zarządów
wydzielonych z Huty spółek: Elektrobat, Hydromech, Batory Serwis, Energo-Media, Stalserwis, Laboratorium Badań Batory i Kuźni Batory,
- mieszkańcy dzielnicy.

Dziś dla pracujących HUTNIKÓW Z BATOREGO nastały trudne czasy, obecny pracodawca nie szanuje ich pracy, ich przywiązania do tego miejsca i tradycji hutniczej.
Figura św. Floriana stoi na skwerku obok dyrekcji Huty do dziś ale już obok dyrekcji nie tej samej Huty. Niezależnie od tego HUTNICY pamiętają o figurze swojego patrona przez cały czas i oby tak pozostało.

Niech solidarność międzyludzka nadal łączy nas w celu osiągnięcia wspólnego dobra.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies