^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

Informacje ze spotkania Związków Zawodowych z pracodawcą Alchemia S.A. Oddziały w Chorzowie z dnia 29.12.2023 r.
Dyrektorzy Oddziałów Walcowni Rur i Stalowni przedstawili aktualną sytuacją produkcyjną i ekonomiczną zaś Dyrektor Kuźni poinformował o działaniach dot. likwidacji oddziału. Zasygnalizowali, że brak zamówień i częste przestoje powodują problemy ekonomiczne a to z kolei generuje wyniki całej grupy na minusie. Perspektywy na przyszły rok a szczególnie na pierwszy kwartał są trudne. Zaplanowany plan budżetowy na I półrocze jest bardzo ostrożny a kadra oddziałów poszukuje większej ilości zamówień, nowych rynków zbytu i możliwości obniżenia kosztów własnych. Dyrektor Stalowni poinformował, że inwestycja dot. montażu pomp próżniowych na VAD została zakończona.
Wznowienie produkcji po postoju świątecznym na Oddziałach Walcowni Rur i Stalowni w Chorzowie zaplanowano około 15 stycznia 2024 r.
Dyrektor Oddziału Kuźni przedstawił aktualną sytuację w związku z likwidacją oddziału i zwolnieniami grupowymi, które zostaną przeprowadzone na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników po przeprowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi. W dniu 29 grudnia br. odbyło się na Kuźni pierwsze spotkanie ze stroną społeczną, na którym pracodawca przedłożył projekt Porozumienia zwolnień grupowych. Strony ustaliły kolejne spotkanie negocjacyjne na 10 stycznia 2024 r.
Strona społeczna w swoich ocenach i pytaniach poruszyła tematy:
- wakatów stanowiskowych na Oddziałach Walcowni Rur i Stalowni;
- zabezpieczenie miejsc pracy dla zwalnianych pracowników w wyniku likwidacji
Oddziału Kuźni;
- odpisu na ZFŚS;
- niskich stawek zaszeregowań w obliczu zmiany od stycznia 2024 r. kwoty minimalnego
wynagrodzenia;
- podwyżek płac na 2024 r.
Dyrektorzy przekazali, że na Oddziałach Stalowni i Rurowni znajduje się kilkadziesiąt wakatów stanowiskowych i każdy zwalniany z Oddziału Kuźni pracownik ma możliwość zatrudnienia w pozostałych dwóch Oddziałach w Chorzowie.
Strona społeczna upomniała się o odpowiedź na złożone w połowie grudnia pismo ws. odpisu ZFŚS na 2024 r. Dyrektor Walcowni Rur pełniący również funkcję Prezesa Alchemii S.A. zapewnił, że po otrzymaniu stosownej decyzji Zarządu Alchemii S.A. zostanie ona przedstawiona.
Strona społeczna poruszyła temat przyszłorocznych podwyżek płac w sytuacji niezrealizowanych ustaleń podpisanego w lutym br. Porozumienia w części dotyczącej drugiej transzy podwyżki płac.
Przedstawiciele pracowników informują, że we wniosku o podwyżki na 2024 r. zostanie umieszczona kwota niezrealizowanej transzy z 2023 r. Ponadto strona społeczna uważa, że w kwocie przyszłorocznej podwyżki nie powinna się znaleźć część dotycząca ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Przy realizacji podwyżek należy też zwrócić uwagę na fakt zmniejszającej się różnicy podstawowego wynagrodzenia pracowników wysoko wykwalifikowanych i dozoru w stosunku do pozostałych. Dyrektor Walcowni Rur poinformował, ze sprawa podwyżek zostanie omówiona na posiedzeniu Zarządu Alchemii S.A. i przedstawiona stronie społecznej.
Ustalono kolejne spotkanie z pracodawcami Stalowni i Rurowni na koniec stycznia 2024 r.

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies