^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

komu

Zobacz, jak szybko przyszedł grudzień i już za chwilę będą święta.

Znów  się uśmiechną zwykli ludzie, bo chcą w radości je pamiętać.

Więc niech ta radość z Tobą będzie, z Twoją Rodziną, w miejscu pracy.

Niech będzie teraz, zawsze, wszędzie, byś mógł ją odczuć i zobaczyć.

I niech Dziecina, ta maleńka w ubogiej szopce narodzona,

swą rączkę włoży w Twoją rękę by razem troski Twe pokonać.

Na  czas  Świąt  Bożego  Narodzenia  życzę  Wszystkim  szczęścia,  radości, pogody  ducha,  zdrowia,  bezpieczeństwa,  życzliwości  branej  i  dawanej  każdego  dnia, dużo  wewnętrznego  ciepła  a  Narodzone  Dzieciątko  niech  błogosławi Wasz  trud w Nowym 2018 roku

           Życzy w  imieniu Zarządu MOZ

                      Stefania Penkała

ozdobnik swiateczny gwiazdkiiii

wyboryK O M U N I K A T   W Y B O R C Z Y

dla członków związku NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w Alchemii S.A.

Oddział STALOWNIA Batory

Zgodnie z Uchwałami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Uchwałą POZ NSZZ „Solidarność” przy Alchemii S.A. – Zakład Huta Batory w Chorzowie rozpoczęła się akcja wyborcza w której wybierzemy nowe władze związkowe na kadencję 2018-2022 tj.:

 

Powołana została Komisja Wyborcza w składzie: Przewodnicząca: - Penkała Stefania
Członkowie:

- Flak Andrzej
- Kaczmarski Jerzy
- Kozieł Mariusz
- Planetors Henryk


Powyższa Komisja odpowiedzialna jest za przeprowadzenie wyborów w obu Oddziałach w Chorzowie oraz spółkach około hutniczych objętych terenem działania związku.

Komisja Wyborcza prosi członków związku o pisemne zgłaszanie kandydatów na Delegata na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Zgłoszenia kandydatów należy składać do członków Komisji Wyborczej do dnia poprzedzającego zebranie. Karty zgłoszenia kandydatów na delegatów są do odebrania u członków Komisji Wyborczej.

Zebranie członków związku NSZZ „Solidarność” zatrudnionych na STALOWNI, które związane jest z wyborem delegatów na Walne Zebranie Delegatów na kadencję 2018 - 2022 odbędzie się dnia 06 grudnia br. o godz. 1400 w świetlicy Oddziału.

Za Komisję Wyborczą

Przewodnicząca

Stefania Penkała

info pracDziś odbyło się spotkanie z pracodawcą, na którym przekazano informacje na temat bieżących wyników ekonomicznych Oddziałów oraz informacje o przesłankach do wypłaty premii dla pracowników. Złożony został wniosek do zarządu spółki o zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 100% odpisu podstawowego - decyzja w tej sprawie ma zostać przekazana w przyszłym tygodniu. Przedstawiciele pracodawcy udzielili odpowiedzi na zapytania Związków dotyczące kryteriów kwalifikowania poszczególnych stanowisk jako stanowisk pracy wykonywanej w warunkach szczególnych. Pracodawca poinformował, że Oddziały posiadają aktualne badania środowiskowe a zasady przyjęte przy sporządzaniu wykazu wynikają z obowiązujących przepisów. Związki zawodowe uważają, że stanowisk tych jest więcej i na ich wniosek Dyrektor zwróci się do służb BHP o przegląd tych stanowisk i ich uaktualnienie. Ponadto strona społeczna zwróciła się o wyjaśnienie zasad ustalania stawek godzinowych dla nowo zatrudnianych pracowników gdyż w większości wypadków stawki są wyższe niż aktualnie zatrudnionych na tych samych stanowiskach a jest to krzywdzące dla długoletnio zatrudnionych. Związkowcy zawnioskowali o przeanalizowanie możliwości zmiany systemu godzinowego na system płacy etatowej gdyż zmiany harmonogramu pracy powodują niejednokrotnie znaczne obniżenie ilości godzin w miesiącu a tym samym zmniejszają wynagrodzenie nawet poniżej minimalnego. Przedyskutowano również uwagi zgłoszone przez Związki w zakresie warunków termicznych panujących w szatni i łaźni wykańczalni. Jutro zostanie powołany zespół z udziałem BHP i SIP który przeanalizuje stopień przygotowania tych pomieszczeń do sezonu zimowego. Dyrektor omówił również założenia programów inwestycyjnych na przyszły rok oraz przewidywane plany modernizacji dla obydwu Oddziałów.

wiekKomisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o przeprowadzeniu 16 września pikiety przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do obniżenia wieku emerytalnego w naszym kraju, które zacznie obowiązywać od 1 października. W odpowiedzi na pismo NSZZ Solidarność w tej sprawie unijni urzędnicy stwierdzili, że niższy wiek emerytalny dla kobiet stanowi dyskryminację oraz zapowiedzieli naciski na polski rząd w celu ponownego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.


Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn stanowi realizację jednego z najważniejszych postulatów NSZZ Solidarność w ostatnich latach.


W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych z naszego regionu o jak najliczniejszy udział w manifestacji. Wyjazd na akcję protestacyjną może być organizowany bezpośrednio przez komisje zakładowe lub za pośrednictwem biur terenowych Zarządu Regionu.


Informujemy również, że w związku z organizowaną w dniach 16-17 września Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę istnieje możliwość wyjazdu na pielgrzymkę bezpośrednio po akcji protestacyjnej w Warszawie.
Pikieta protestacyjna przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a rozpocznie się 16 września o godz. 12.00. Zbiórka uczestników manifestacji – ul. Jasna 7 (przed siedzibą biura Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Warszawie).


Wszyscy chętni członkowie związku i pracownicy Alchemia S.A. Oddziały w Chorzowie proszeni są o zgłaszanie się do Przewodniczącej do dnia 12 września br.

Ze związkowym pozdrowieniem,
Stefania Penkała

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies