^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

23 04 2015

Zostaliśmy poinformowani o okolicznościach wypadku śmiertelnego oraz toczącym się postępowaniu powypadkowym. Dyrektor zwrócił uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP oraz na konieczność zwiększenia wrażliwości personelu na każdorazowe przypadki ich łamania.
Omówiono aspekty organizacji pracy na Oddziałach, w tym w szczególności rekordową w ostatnim czasie ilość przebudów i związany z tym proporcjonalny wzrost kosztów przerobu. Pracodawcy zwrócili szczególną uwagę na niedostateczny poziom zamówień w układzie wszystkich trzech Oddziałów, który zakłóca proces rytmicznego planowania i organizowania produkcji. W celu przeciwstawienia się tym niekorzystnym zjawiskom i w celu zminimalizowania strat Pracodawcy zamierzają przeciwdziałać poprzez przeorganizowanie czasu pracy. Planowana jest praca w układzie trzech tygodni w miesiącu zaś ostatni tydzień byłby postojowy dla części stanowisk. Pozwoliłoby to zmniejszyć koszty zużycia energii oraz dopasować cykl produkcyjny do poziomu posiadanych zamówień i realiów rynkowych. Koncepcja zakłada również wykorzystanie czasu postojowego na odbudowanie portfela zamówień oraz na przeprowadzenie prac remontowo-porządkowych i na poprawę gospodarki złomowej. Omówiono również problematykę rekrutacji pracowników oraz przesunięć pracowników, w tym również pomiędzy poszczególnymi Oddziałami.
Strona społeczna zwróciła się po raz kolejny z zapytaniem o wynik oraz wyliczenie nagrody za miesiąc kwiecień br. Pracodawcy poinformowali o trwających wciąż problemach technicznych związanych z funkcjonowaniem wprowadzanego nowego programu przeliczeniowego.
Strona społeczna zwróciła się również o informację na temat przeszeregowań na poszczególnych Oddziałach – poinformowano, że zmiany stawek są obecnie przeprowadzane ale obejmują na razie stanowiska kluczowe. Zdaniem Związków przeszeregowanie powinny objąć wszystkich pracowników nie zaś tylko wiodących. Brak takich podwyżek będzie skutkować tym, że pracownicy będą odchodzić z zakładu a to już się dzieje. Przedstawiciele organizacji związkowych zwrócili uwagę po raz kolejny, że nowym pracownikom oferuje się korzystniejsze warunki placowe niż pracownikom z długim stażem pracy a to działa na zatrudnionych demotywująco.
Na spotkaniu omówiono również zjawiska towarzyszące obecnemu kryzysowi w branży hutniczej i zagrożenia obserwowane na rynku pracy oraz zagadnienie Pracowniczych Programów Kapitałowych.

ppk

Od pierwszego lipca w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wystartują Pracownicze Plany Kapitałowe/w przypadku Alchemii S.A. w C dotyczy to na te chwilę Oddziału Walcowni Rur/.
Każdy pracownik będzie musiał zdecydować, czy przystąpić do programu. Skutki tej decyzji będą miały wpływ na wysokość jego zarobków przez kolejne kilkadziesiąt lat. Dlatego warto poznać zalety i wady Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ile pracownik będzie dostawał z PPK na starość?

ARGUMNETY ZA:
Rządzący szacują, że osoba zarabiająca 4,5 tys. zł brutto, która będzie oszczędzać w PPK przez 40 lat (odprowadzając podstawową składkę) zgromadzi kapitał w wysokości 288 tys. zł. To oznacza, że po ukończeniu 60 roku życia będzie przez 10 lat dostawać 2.746 zł miesięcznie. W przypadku starszego pracownika, który w PPK będzie uczestniczył 25 lat, kwota uzbieranych oszczędności wyniesie według szacunków rządzących 113 tys. zł.

ARGUMNETY PRZECIW:
Trzeba pamiętać, że wyliczenia rządzących to jedynie szacunki oparte na optymistycznych założeniach, których nie da się dzisiaj zweryfikować. Inwestowanie na rynku finansowym zawsze wiąże się z ryzykiem. Ustawa o PPK nie daje uczestnikom programu żadnych gwarancji dotyczących tego, ile pieniędzy dostaną po ukończeniu 60. roku życia. Może to być tyle, ile szacuje rząd, może być więcej, ale może tez być znacznie mniej. Pieniądze w PPK będą inwestowane przez kilkadziesiąt lat. W tym okresie może zdarzyć się poważna inflacja rujnująca aktywa finansowe, kilka kryzysów gospodarczych, bankructwa instytucji finansowych i wiele innych trudnych do przewidzenia zjawisk. Warto tu posłużyć się przykładem OFE. Od momentu wejścia w życie systemu OFE w 1999 roku do 2007 roku fundusze zarobiły dla swoich członków 24,8 mld zł. W 2008 roku, gdy wybuchł światowy kryzys finansowy OFE straciły 24,2 mld zł, czyli niemal cały ośmioletni zysk.

kusiciński

 

16 czerwca br. od godz. 14.30 na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się 65 Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. 

Wzorem ubiegłego roku jest możliwość otrzymania darmowych wejściówek na to wydarzenie dla członków związku i ich rodzin. Zamówienia na bilety można składać maksymalnie do 24 maja (ze względu na ograniczoną pulę biletów decyduje kolejność zgłoszeń).
Na dzień dzisiejszy nie znamy sektorów w jakich będą nam przydzielane miejsca (w roku ubiegłym nie było osób nie zadowolonych). Bilety powinny do nas dotrzeć najpóźniej do 10 czerwca i zostaną wtedy rozdane zgłoszonym.
Chętnych prosimy o kontakt z przedstawicielami związku na poszczególnych odcinkach.

 

z pracodawc

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Dyrektorami Oddziałów Stalownia i Walcownia Rur.


Dyrektorzy przekazali informacje na temat bieżących wyników oraz sytuacji Oddziałów z uwzględnieniem zagadnień rynkowych i produkcyjnych. Zdaniem Pracodawców w dalszym ciągu niepokojąca jest trudna sytuacja we wszystkich Oddziałach Alchemii w zakresie zamówień oraz stale rosnące koszty wsadu. W br. dużą niewiadomą pozostaje sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej. Oddziały nie są w stanie zrekompensować w swoich marżach wzrostu kosztów wynikających z podwyżek cen prądu. Została również omówiona sprawa usuwania skutków awarii odpylania w Oddziale Stalowni gdzie ze względu na oczekiwanie na nowy silnik sytuacja potrwa jeszcze około dwóch tygodni.

Strona związkowa zwróciła uwagę, że wbrew oświadczeniom pracodawców z poprzedniego spotkania nie przedstawiono propozycji zmian widełek osobistego zaszeregowania pracowników ujętych w aktualnym Regulaminie Wynagradzania. Dyrektorzy oświadczyli, że przygotują i przedstawią stronie związkowej projekt propozycji zmian widełek do konsultacji w terminie do 20 maja br.

Strona społeczna ponownie zwróciła się o dokonanie uzupełnienia do 100 % odpisu na ZFŚS w Oddziale Stalowni zgodnie z wnioskiem dokonanym na poprzednim spotkaniu. Dyrektor Oddziału dość obszernie tłumaczył się z faktu niedopełnienia odpisu i zobowiązał się, że w najbliższym czasie odpis zostanie uzupełniony.

Przedstawiciele Związków Zawodowych zwrócili się z wnioskiem o dokonania w bieżącym roku podwyżek płac dla wszystkich pracowników Oddziałów. Dyrektorzy twierdzą, ze stawki osobistego zaszeregowania są systematycznie podnoszone w ramach porządkowania stawek w poszczególnych grupach na bieżąco.
Wg strony społecznej tzw. porządkowanie stawek nie jest najlepszą formą podwyżek gdyż nie dotyczy wszystkich pracowników a jedynie tych, którzy są wskazani przez przełożonych a to rodzi niezadowolenie wśród załogi. Strona społeczna powróci do tematu w najbliższym czasie.

Związki Zawodowe złożyły na spotkaniu pisemne wnioski o dokonanie zmian w tabelach świadczeń z funduszu socjalnego dot. wypłaty świadczeń socjalnych w ciągu roku oraz zapomóg losowych. Zaproponowano podniesienie kwoty wszystkich świadczeń. Pracodawcy zajmą stanowisko do końca maja.

Informujemy również, że w związku z Ustawą o Pracowniczych Programach Kapitałowych zachodzi konieczność wprowadzenia programu dla pracowników Oddziału Walcowni Rur od 1 lipca br. – zagadnienia te są obecnie przygotowywane przez Pracodawcę pod kontem przedstawienia ich pracownikom i stronie społecznej.

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies