^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

Koncert My Naród

Logowanie Admina

LOGIN
Rejestracja wyłączona
Avatar
Panel tylko dla admina

Ten panel jest dla mnie. opuść więc go proszę

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me

Prasa związkowa

Liczba nszych gości

Wizyty 46267

Aktualna pogoda

Polub nas na Facebooku

info pracW czwartek odbyło się spotkanie związków zawodowych z Dyrektorem obu Oddziałów w Chorzowie, który przekazał m.in., że plan produkcji za wrzesień został zrealizowany zaś szacowany wynik powinien być nieco lepszy niż w poprzednich miesiącach. Informacja na temat związanej z tym możliwości naliczenia i wypłaty premii zostanie przekazana Związkom do jutra. Co do perspektyw zamówieniowych na najbliższy czas Dyrektor oświadczył, że przy obecnej złej koniunkturze i spadku inwestycji wszelkie obecne wysiłki i działania personelu kierowniczego są nakierowane na dostosowanie się do nowych oczekiwań rynkowych czyli wymogów ilościowych, jakościowych oraz dochowaniu terminowości obsługi zamówień. Pracodawca poinformował również o akcji zabezpieczającej hale produkcyjne przed dostępem dzikich ptaków oraz planowanych zabezpieczeniach stanowiskowych.
Przedstawiciele Związków Zawodowych zwrócili uwagę , że przy obecnym poziomie wynagrodzeń i ogólnie złych perspektywach dla branży należy się liczyć z możliwymi odejściami pracowników, którzy nie będą akceptować obecnych niskich warunków płacowych. W dalszym ciągu strona społeczna wnioskuje o zmianę zapisów dot. dodatków za pracę w niedziele i święta, zmiany stawek widełek wynagrodzeń zasadniczych oraz inne rozwiązania motywacyjne do polepszenia sytuacji płacowej pracowników. Przedstawiciele Związków Zawodowych podsumowali odbyte we wrześniu spotkania załogowe i przekazali, że w ich ocenie spotkania powinny odbywać się cyklicznie, co spowodowałoby większą aktywność pracowników w komunikacji z pracodawcą w zakresie zagadnień produkcyjnych i tematyką wynagrodzeń zaś tematy dotyczące rozwiązań sanitarnych i socjalnych na halach powinny być załatwiane automatycznie w trybie administracyjnym.
Na spotkaniu strona związkowa zwróciła się o odpowiedź w sprawie jej wniosku dot. wypłaty świadczeń socjalnych na Święta. Pracodawca przekazał, że zwrócił się do zarządu Alchemii o zwiększenie puli środków przeznaczonych na świadczenia do poziomu ubiegłorocznego. Związkowcy zawnioskowali aby środki socjalne zostały wypłacone w formie gotówki nie zaś bonów i wyrazili swoje niezadowolenie z zaniżonego odpisu socjalnego, który wprowadził zarząd Alchemii gdyż ogranicza to wypłatę środków socjalnych na poziomie zapisów regulaminowych.

indeks

Na wniosek związków zawodowych odbędą się spotkania załogowe Dyrektora Oddziałów z pracownikami. I tak:


- Oddział Stalownia Batory - czwartek dnia 22 września godz. 13.45 /salka budynku wielofunkcyjnego na Stalowni

- Oddział Walcownia Rur Batory – środa dnia 28 września godz. 13.45 /salka narad w pokoju 406 budynku administracyjnego na Rurowni

Drodzy Hutnicy z Batorego zwracamy się o liczny udział w spotkaniach, na których będziecie mogli m.in. zadać pracodawcy pytania dot. spraw produkcyjnych, pracowniczych i zwrócić uwagę na nieprawidłowości na stanowiskach pracy.

 

Ze związkowym pozdrowieniem - Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Stefania Penkała

zebranie

W środę odbyło się spotkanie Dyrektora Oddziałów ze stroną społeczną, na którym przedstawiona została sytuacja ekonomiczną Oddziałów. W obu Oddziałach utrzymują się trudności w zakresie zamówień pogłębione dodatkowo przez przerwy wakacyjne i przestoje w innych zakładach produkcyjnych. Prognozuje się, że trudna sytuacja zamówieniowa utrzyma się na pewno do końca września.
Na lipcowy wniosek strony społecznej i kierowników oddziałów udało się w związku z wynikami ekonomicznymi za m-c czerwiec br. uruchomić premię, która została wypłacona z wynagrodzeniem za m-c lipiec. Strona społeczna wyraziła niezadowolenia ze zróżnicowania kwoty średniej premii w przypadku Oddziału Stalowni. Obecny na spotkaniu Dyrektor Produkcyjno-Techniczny Oddziału Stalowni i Kierownik Wydziału Walcowni omówili zasady i kryteria dokonywania ocen pracowników i ich premiowania przy wypłaconej premii.
Informujemy, że w dalszym ciągu odbywa się porządkowanie stawek osobistego zaszeregowania na obu Oddziałach co nastąpiło dotychczas w stosunku do 256 pracowników. Strona społeczna wyraziła niezadowolenia z prowadzonych „żółwich” prac w tym zakresie i zgłosiła potrzebę dalszych zmian i przeszeregowań dla wieloletnich pracowników, którzy dotychczas nie doczekali się zwiększenia stawek mimo wielokrotnych ponagleń przełożonych.
Strona społeczna zgłosiła problemy związane z atmosferą pracy, brak wykwalifikowanego personelu na wielu stanowiskach, niskie stawki wynagrodzeń pracowników z kwalifikacjami i długoletnim stażem pracy na zajmowanych stanowiskach oraz zwróciła się o ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników szkolących innych pracowników.
Upomnieliśmy się o przyspieszenie prac nad ustaleniem nowych kryteriów do wypłaty dodatkowej premii, o których Pracodawca mówi od dwóch miesięcy. Pracodawca zobowiązał się do opracowania regulaminu określającego zasady tej premii, który zostanie przekazany związkom zawodowym po jego przygotowaniu.
Przedstawiciele Związków Zawodowych zawnioskowali o opracowanie zmian do widełek stawek zasadniczego wynagrodzenia gdyż obecne są sprzed trzech lat i są nieadekwatne do obecnej sytuacji przy podwyższanej co roku płacy minimalnej. Pracodawca zobowiązał się do przedyskutowania tego tematu ze służbami personalnymi i przekazania stanowiska stronie społecznej.
W związku z faktem, iż w Oddziale Walcowni Rur panuje w dalszym ciągu chaos dotyczący nazewnictwa stanowisk pracy - Pracodawca zobowiązał się w terminie do 15 września br. do unormowania tej sprawy zgodnie z obowiązującymi zasadami i normoobsadami.
Dyrektor obu Oddziałów poinformował o rozpoczynających się postojach remontowych oraz omówił zakres planowanych robót. Związki Zawodowe zawnioskowały o zorganizowania spotkań załogowych z Pracodawcą – ustalono, że odbędą się po remoncie w połowie września.
Informację przygotowała – Stefania Penkała

23 04 2015

Dnia 14 lipca odbyło się spotkanie z pracodawcą, na którym omówiono m.in. bieżącą sytuację dot. zamówień a także problemów związanych z ich realizacją. W ocenie pracodawcy rynek do końca pierwszego kwartału przyszłego roku nie poprawi się. W związku z wcześniejszymi wnioskami związków zawodowych dot. premiowania dyrektor omówił trwające prace nad doprecyzowaniem kryteriów przyznawania i rozdziału premii pomiędzy poszczególne grupy pracowników. Prace mają zostać zakończone do końca bieżącego miesiąca. Związki zawodowe zawnioskowały konieczność dokonania zmian w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego i pracodawca zaplanował dokonanie w najbliższym czasie stosownej korekty stawek dla pracowników na kluczowych stanowiskach. Przedstawiciele związków zwrócili uwagę, że obecny system wynagradzania nie uwzględnia nagradzania pracowników za doświadczenie i posiadane kwalifikacje do pracy na wielu stanowiskach. Ponadto zdaniem związków zawodowych pracownicy o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu nie powinni być zatrudnieni na podstawie umów na czas określony gdyż powoduje to brak dłuższego wiązania się z zakładem. Dyrektor zobowiązał się do dalszego dokonywania normowania stawek, dokonywanie zmian rodzaju umów dla pracowników kluczowych oraz działań w celu stabilizacji zatrudnienia. Zmiana angażu wymaga jednak każdorazowo poprzedzenia jej oceną pracownika i wnioskiem przełożonego a obecni na spotkaniu kierownicy oddziałów przekazali, że normowanie stawek jest przeprowadzane grupami.
Otrzymaliśmy ponadto od pracodawcy informację o wprowadzanych zmianach związanych z 3-zmianową organizacją pracy magazynów materiałów na obu oddziałach.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies