^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

z pracodawc

We wtorek odbyło się pierwsze spotkanie nowych Dyrektorów Oddziałów Stalowni i Rurowni ze stroną społeczną. Dyrektorzy przekazali informacje dot. bieżącej sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej, która na dziś jest dobra ale widać symptomy spowolnienia na rynku produktów hutniczych oraz brak zamówień na nasze wyroby.

Związki Zawodowe poruszyły temat nagród/premii/ miesięcznych. Panowie Dyrektorzy wyjaśnili przedstawicielom Związków Zawodowych, że nagroda za miesiąc październik będzie wypłacona jeszcze w tym miesiącu. Natomiast za wcześnie jest na ocenę ekonomiczno – produkcyjną miesiąca listopada z uwagi, że miesiąc jeszcze trwa. Zarazem przedstawiono uwarunkowania dotyczące tej oceny czyli osiągnięcie dobrego wyniku ekonomicznego w obydwu oddziałach pozwalającego na uruchomienie nagrody. Przedstawiciele Związków po raz kolejny zwrócili uwagę na problem badań okresowych w przychodni AdoMed - badania wykonywane są w długim przedziale czasowym, który nie gwarantuje wykonania ich w trakcie jednego dnia a standardem w innych przychodniach lekarskich jest wykonywanie badań poza kolejnością, max. w ciągu 1 dnia roboczego. Omówiono zagadnienia związane z rozdysponowaniem w bieżącym roku środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokość odpisu socjalnego na 2019 r. Wnioski na świadczenia socjalne - jak już wiecie - należy składać do końca miesiąca listopada w sekretariacie Oddziałów lub Biurze Dyrektora Oddziału Kadr i Płac. W tym roku będą przygotowane paczki świąteczne dla dzieci do lat 16 w wysokości 120 zł oraz na wniosek Związków Zawodowych jednorazowe świadczenia socjalne w formie pieniężnej. Świadczenia socjalne ze względu na zapisy ustawowe będą zróżnicowane w zależności od wysokości dochodu na członka rodziny i będą wynosiły 500, 470 i 440 zł. Informujemy też, że pracownicy, którzy w bieżącym roku przekroczą kwotę 1.000 zł łącznie będą mieli przy wypłacie w grudniu potrącony podatek zaś do 1.000 zł wypłata świadczeń socjalnych będzie bez podatku. Przedstawiciele Związków Zawodowych poruszyli także temat planów urlopów na rok 2019. Dyrektorzy obu Oddziałów ustalili aby wstępnie urlopy były zaplanowane do połowy grudnia. W planie urlopów nie planuje się urlopu na żądania. Dyrektorzy Oddziałów poruszyli temat związany z trudnością znalezienia na obecnym rynku pracy odpowiednich kandydatów do pracy z uwagi na specyficzny charakter pracy w hutnictwie /szczególnie na Stalowni/. Pomimo wielu akcji zatrudnieniowych i wystawionych ogłoszeń niewiele osób jest zainteresowanych podjęciem pracy w naszej Hucie. Dyrektorzy uważają, że przykładają dużą wagę do kwestii dostosowywania poziomu wynagrodzeń do warunków panujących na rynku oraz innych form świadczeń pracowniczych by uatrakcyjnić ofertę zatrudnienia. Związki Zawodowe nie zgadzają się z tą tezą i przekazały po raz kolejny, że przy takim poziomie wynagrodzeń jak obecnie nowi pracownicy nie będą zainteresowani ciężką pracą w zawodach hutniczych w sytuacji kiedy w okolicznych zakładach produkcyjnych średnia płaca jest kilkaset zł wyższa a pracownicy otrzymują tam też o wiele wyższe świadczenia socjalne. Ponadto młodsi wiekiem przełożeni tak jak to już zgłaszano wcześniej nie szanują pracowników z długoletnim stażem i kwalifikacjami tak bardzo poszukiwanymi na rynku. Większość pracowników starszych stażem oraz kobiety jest zatrudnionych niżej niż młodsi i nowo przyjmowani koledzy. Strona społeczna zaapelowała o rozeznanie przez Dyrektorów kwestii wynagrodzenia starszych pracowników.
Informujemy ponadto, że Zarząd Alchemii S.A. wyraził zgodę na zaproponowany przez PZU i poparty przez wszystkie związki zawodowe działające w obu Oddziałach dodatkowy pakiet usług medycznych. Szczegóły zostaną przedstawione pracownikom po podpisaniu umowy pomiędzy Związkami a Pracodawcą. Członkowie naszego związku mogą już na tym etapie zostać poinformowani przez swoich przedstawicieli o zasadach przyznania tzw. Kart medycznych.

 

 

 

Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność wybrali Piotra Dudę na trzecią kadencję Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

fot. Robert Wąsik, Tygodnik Solidarność

Piotr Duda był jedynym kandydatem na przewodniczącego w głosowaniu otrzymał 248 głosów. Głosowało 267 delegatów.

– Jestem wzruszony

– powiedział tuż po wyborze Piotr Duda.

Piotr Duda był jedynym kandydatem i jak niemal każdy kandydat w „S” na stanowisko związkowe, przed wyborami, prezentację swojej kandydatury rozpoczął od podania wieku – ma 56 lat, oraz roku, w którym wstąpił do związku – 1980. Potem stwierdził:

– Ja się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię na maxa albo wcale. Przez ostatnie 8 lat, mimo że wiele kosztowało to mnie i moich współpracowników i dzięki wsparciu rodziny, która mieszka w Gliwicach, pracowałem na maxa. I teraz zrobię wszystko, abyśmy mogli wykonać tyle, ile udało się nam zrobić w kończącej się kadencji. Jedynym drogowskazem będzie dla mnie przyjęta jutro uchwała programowa.

Z sali padło pytanie o elastyczny czas pracy. Odpowiadając, Piotr Duda podkreślił, że „S” wypracowała zasadę, że w zakładach pracy, w których jest związek, pracodawca czas pracy musi z nim ustalać (jeśli ma być elastyczny). To powinno zmobilizować pracowników, aby zakładali organizację zakładową.

– Nadszedł już czas, żebyśmy promowali bycie w związku zawodowym

– podkreślił. Po ogłoszeniu wyników delegaci odśpiewali przewodniczącemu „Sto lat”.

Źródło: http://www.tysol.pl/

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa

Należysz do związku? Otrzymasz rabat

Każdy członek NSZZ Solidarność posiadający elektroniczną legitymację związkową może ubiegać się o kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz na wybrane produkty      i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima. 

Zgodnie z ofertą przygotowaną dla członków NSZZ „Solidarność” karta rabatowa uprawnia do zniżek w wysokości od 7 do 15 groszy za litr paliwa w zależności od jego rodzaju. Dodatkowo właściciel karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniżkę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 15 proc. upustu na myjnię samochodową. 

Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny. Miesięczny limit na zakupy           z rabatem wynosi 2 tys. zł. 

Aby założyć sobie kartę rabatową wystarczy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wnioskiem   o wyrobienie elektronicznej legitymacji związkowej. Oczywiście wniosek o kartę rabatową może złożyć również członek „Solidarności”, który już posiada elektroniczną legitymację związkową. 

Karta uprawniająca do zniżki na paliwo oraz inne produkty oraz usługi na stacjach Lotos       i Lotos Optima to nie jedyne korzyści z posiadania elektronicznej legitymacji związkowej. Posiadanie legitymacji ułatwia korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim umożliwia szybszy i wygodniejszy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej przysługującej członkom związku. Właściciel elektronicznej legitymacji związkowej, chcąc skorzystać z pomocy związkowego prawnika, nie musi mu przedstawiać pisma potwierdzającego przynależność związkową, wystawionego przez organizację związkową „Solidarności” w swoim zakładzie pracy. Dzięki legitymacji możliwe jest także uzyskanie porady prawnej w innym regionie NSZZ „Solidarność”. 

Niezbędne informacje dotyczące elektronicznej legitymacji związkowej oraz karty rabatowej Lotos, a także druki wniosków można uzyskać u przewodniczących zakładowych organizacji związkowych lub u Tomasza Cichonia z biura komunikacji społecznej i promocji związku Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, tel. 32 728 41 13 lub 661 886 200.

spotkanieWczoraj odbyło się spotkanie z Dyrektorem obu Oddziałów w Chorzowie, na którym omówiono bieżące sprawy produkcyjne i pracownicze. Miesiąc lipiec na obu Oddziałach zamknął się na poziomie pozwalającym na wypłatę premii dla pracowników a zamówienia umożliwiają ciągłość odlewania i walcowania. Rozpoczyna się dwutygodniowy postój remontowy na Oddziale Rurowni zaś tygodniowy postój na Stalowni zaplanowano od 3 września. Następnie Dyrektor udzielił odpowiedzi na pytania organizacji związkowych w temacie spodziewanych skutków planowanego przejęcia przez Alchemię majątku oraz przejścia pracowników Kuźni Batory oraz warunków zatrudnienia i dzierżawy pomieszczeń oraz urządzeń od Introbat-u.
W związku z wejście w życie od 1 września br. nowych stawek zaszeregowania dla pracowników strona społeczna poinformowała o wątpliwościach jakie budzi podejście części przełożonych do sprawy propozycji stawek . W ocenie organizacji związkowych stosowane przez nadzór kryteria faworyzują przede wszystkim pracowników młodszych i mniej doświadczonych.
Zdaniem związkowców należy przede wszystkim bardziej docenić pracowników z długim stażem oraz kobiety o czym monitowaliśmy już kilkakrotnie.
Przedyskutowano również aspekty związane z funkcjonowaniem nowego systemu monitoringu. Organizacje związkowe ponownie przekazały swoje zastrzeżenia co do sposobu wykorzystywania przez przełożonych zarejestrowanych przez kamery materiałów do nadmiernego kontrolowania podwładnych na Oddziale Rurowni.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies