^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

św florianWszystkim HUTNIKOM Z BATOREGO pracownikom Oddziałów Huty i Spółek oraz emerytom hutniczym z okazji zbliżającego się DNIA HUTNIKA składamy serdeczne życzenia zdrowia i życzliwości ludzkiej każdego dnia.

Niech patron hutników – Święty Florian – otacza Was swoją opieką. Życzymy uznania i szacunku dla Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy, aby praca była bezpieczna i dobrze wynagradzana. Życzymy spokojnego pełnego radości i stabilizacji życia, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zdrowia w Waszych hutniczych rodzinach. Życzymy aby solidarność nadal łączyła wszystkich w celu osiągnięcia wspólnego dobra.

Wszystkich, którzy zechcą się pokłonić św. Florianowi oraz złożyć kwiaty w Dniu Hutnika 4 maja /środa/ zapraszamy pod figurę naszego patrona /obok dyrekcji huty/ na godz. 14.15.

Dnia 8 maja o godz. 8 w Kościele WNMP odbędzie sie Msza św. w intencji Hutników z Batorego, na którą zapraszamy wraz z rodzinami. 

W imieniu Zarządu NSZZ „Solidarność” przy Alchemii S.A. - Zakład HUTA BATORY

Przewodnicząca - Stefania Penkała

 

logo pas gora

 

Po wielu akcjach i działaniach udało się doprowadzić do rekomendacji ważnych tematów, które stanęły na krajowej Radzie Dialogu Społecznego w Warszawie.

Ochrona polskiego rynku stalowego przed nieuczciwą konkurencją głównie z Chin i Białorusi, należy nakładać cła antydumpingowe oraz innych opłaty celem ochrony rodzimej produkcji. Głównym adresatem jest: Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zmiana struktury kosztów energii elektrycznej - należy wprowadzić od 01.01.2018 roku rekompensaty na pokrycie kosztów uprawnień do emisji CO2 i obniżyć współczynnik energochłonności przedsiębiorstw. Głównymi adresatami jest: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii w konsultacji z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów i Pełnomocnikiem Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Ryzyko dla polskiego hutnictwa w związku z wprowadzeniem dyrektywy unijnej dot.polityki klimatyczno energetycznej gdzie UE nakłada na stronę polską wyższe opłaty za emisję CO2 oraz ogranicza system handlu uprawnieniami do emisji.Wprowadzenie tej dyrektywy może doprowadzić do bankructwa polskiego przemysłu. Adresatami jest : Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Obawa odrodzenia przestępczości podatkowej czyli zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT przez „fałszywe” firmy, które wprowadzają na polski rynek stal niskiej jakości głównie ze wschodu (Rosja, Białoruś, Ukraina).

Problemy w zakresie polityki zatrudnienia. Hutnictwo w Polsce doświadcza narastającej luki pokoleniowej. Szacuje się że aż ok. 40% pracowników w hutnictwie to osoby powyżej 51 roku życia. Branża stalowa wskazała, że w najbliższych latach ponad 10% pracowników przejdzie na emerytury a już w tej chwili coraz bardziej odczuwalne są braki pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W tym celu rekomenduje się Rządowi RP wprowadzenie stypendiów dla uczniów techników analogicznie jak szkół zawodowych, zwiększenie wsparcia finansowego dla pracodawców w zakresie edukacji w zawodach hutniczych oraz dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku. Swoje działania prowadzi dodatkowo Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach. Powołano zespół, który ma opracować program dla całego województwa tzw. Kontrakt dla Śląska dot. reindustrializacji, rewitalizacji i infrastruktury łącznie z finansowaniem. Założenie programu zostaną opracowane do lipca br. i będą stanowić załącznik do tzw. Planu Morawieckiego. Podjęte przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach stanowiska dot. problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego oraz dot. funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w odniesieniu do kosztów energii elektrycznej – dotarły już do Rady Dialogu Społecznego w Warszawie i do Rządu RP a teraz musimy dopilnować aby były wykonane bo bez działań tam zaproponowanych Śląsk sobie nie poradzi.

indeksNowa Spółka
Na części terenu Walcowni Bruzdowych Batory w likwidacji powstała pod koniec marca nowa spółka pod nazwą Walcownie Batory Sp. z o.o. która przejęła z dniem 1 kwietnia br. wszystkich pracowników walcowni. Nowa spółka jest objęta terenem działania naszej organizacji związkowej gdyż również wszyscy członkowie związku zadeklarowali dalszą przynależność. Nowy pracodawca zatrudnił wszystkich pracowników na umowy na czas nieokreślony i zaszeregował pracowników wg stawek o 1/3 wyższych niż w poprzedniej walcowni. Do uregulowania w nowym podmiocie pozostaje jeszcze wiele spraw organizacyjnych i pracowniczych i liczymy na lepszą współpracę niż z poprzednim pracodawcą.
Kuźnia Batory
Na początku kwietnia odbyło się spotkanie zarządu spółki ze związkami zawodowymi i radą pracowników, na którym zostaliśmy poinformowani o bardzo złej sytuacji ekonomicznej spółki i jej perspektywach na przyszłość. Zarząd spółki zwrócił się do strony społecznej z apelem o rozmowy z pracownikami aby poprawili swoją wydajność i zgłaszali wnioski związane z lepszą organizacją produkcji. Pracodawca nie zamierza ograniczać zatrudnienia w sferze pracowników produkcyjnych bo i tak brakuje już fachowców a wśród administracji zamierza dokonać tylko małych zmian, nie zamierza też zmienić, na razie, obowiązujących regulaminów. Sytuacja jest na tyle poważna, że założono trzymiesięczny okres czasu na poprawę sytuacji i niegenerowanie strat – w przeciwnym wypadku spółka będzie zmuszona ogłosić upadłość ze względu na brak płynności finansowej. Zwracamy się do pracowników o czujność w każdej sprawie i informowanie na bieżąco o podejmowanych działaniach pracodawcy.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies