^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

100Na początku maja na wniosek związków zawodowych został zmieniony częściowo Regulamin i podpisano z pracodawcą aneks dodający zapis o możliwości wnioskowania przez pracownika o przyznanie zapomogi losowej. Informujemy, że zasady przyznawania zapomóg losowych są oparte o zapisy ustawy i wniosek o jej przyznanie musi być udokumentowany poprzez odpowiednie zaświadczenia /lekarskie, policji, straży pożarnej, administratora budynku, ubezpieczyciela itp./ i kserokopie faktur za leki. Informujemy, że zdarzenie losowe wg ustawy to nieprzewidziane i niezawinione przez siebie wypadki losowe wymagające wsparcia np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, kradzieże, włamania, zalania, klęski żywiołowe, długotrwałe choroby uznane przez lekarza za przewlekłe.
O zapomogę losową można się ubiegać jeden raz w roku składając wniosek w komórce ds. personalnych /wniosek jest taki sam jak w przypadku innych świadczeń socjalnych/. Wysokość przyznanej zapomogi losowej jest uzależniona od dochodu na członka rodziny zgodnie z tabelą świadczeń na ten cel i posiadanych środków w preliminarzu wydatków. Z pełnym tekstem zmian dot. zapomóg losowych wraz z tabelą świadczeń członkowie związku mogą się zapoznać w biurze związku a wszyscy pracownicy w dziale ds. personalnych. Członkowie związku, którzy będą składać wnioski o zapomogi losowe w razie pytań proszeni są o kontakt z przedstawicielami związku w Oddziałach lub z przewodniczącą.

św florianWszystkim HUTNIKOM Z BATOREGO pracownikom Oddziałów Huty i Spółek oraz emerytom hutniczym z okazji zbliżającego się DNIA HUTNIKA składamy serdeczne życzenia zdrowia i życzliwości ludzkiej każdego dnia.

Niech patron hutników – Święty Florian – otacza Was swoją opieką. Życzymy uznania i szacunku dla Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy, aby praca była bezpieczna i dobrze wynagradzana. Życzymy spokojnego pełnego radości i stabilizacji życia, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zdrowia w Waszych hutniczych rodzinach. Życzymy aby solidarność nadal łączyła wszystkich w celu osiągnięcia wspólnego dobra.

Wszystkich, którzy zechcą się pokłonić św. Florianowi oraz złożyć kwiaty w Dniu Hutnika 4 maja /środa/ zapraszamy pod figurę naszego patrona /obok dyrekcji huty/ na godz. 14.15.

Dnia 8 maja o godz. 8 w Kościele WNMP odbędzie sie Msza św. w intencji Hutników z Batorego, na którą zapraszamy wraz z rodzinami. 

W imieniu Zarządu NSZZ „Solidarność” przy Alchemii S.A. - Zakład HUTA BATORY

Przewodnicząca - Stefania Penkała

 

logo pas gora

 

Po wielu akcjach i działaniach udało się doprowadzić do rekomendacji ważnych tematów, które stanęły na krajowej Radzie Dialogu Społecznego w Warszawie.

Ochrona polskiego rynku stalowego przed nieuczciwą konkurencją głównie z Chin i Białorusi, należy nakładać cła antydumpingowe oraz innych opłaty celem ochrony rodzimej produkcji. Głównym adresatem jest: Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zmiana struktury kosztów energii elektrycznej - należy wprowadzić od 01.01.2018 roku rekompensaty na pokrycie kosztów uprawnień do emisji CO2 i obniżyć współczynnik energochłonności przedsiębiorstw. Głównymi adresatami jest: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii w konsultacji z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów i Pełnomocnikiem Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Ryzyko dla polskiego hutnictwa w związku z wprowadzeniem dyrektywy unijnej dot.polityki klimatyczno energetycznej gdzie UE nakłada na stronę polską wyższe opłaty za emisję CO2 oraz ogranicza system handlu uprawnieniami do emisji.Wprowadzenie tej dyrektywy może doprowadzić do bankructwa polskiego przemysłu. Adresatami jest : Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Obawa odrodzenia przestępczości podatkowej czyli zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT przez „fałszywe” firmy, które wprowadzają na polski rynek stal niskiej jakości głównie ze wschodu (Rosja, Białoruś, Ukraina).

Problemy w zakresie polityki zatrudnienia. Hutnictwo w Polsce doświadcza narastającej luki pokoleniowej. Szacuje się że aż ok. 40% pracowników w hutnictwie to osoby powyżej 51 roku życia. Branża stalowa wskazała, że w najbliższych latach ponad 10% pracowników przejdzie na emerytury a już w tej chwili coraz bardziej odczuwalne są braki pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W tym celu rekomenduje się Rządowi RP wprowadzenie stypendiów dla uczniów techników analogicznie jak szkół zawodowych, zwiększenie wsparcia finansowego dla pracodawców w zakresie edukacji w zawodach hutniczych oraz dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku. Swoje działania prowadzi dodatkowo Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach. Powołano zespół, który ma opracować program dla całego województwa tzw. Kontrakt dla Śląska dot. reindustrializacji, rewitalizacji i infrastruktury łącznie z finansowaniem. Założenie programu zostaną opracowane do lipca br. i będą stanowić załącznik do tzw. Planu Morawieckiego. Podjęte przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach stanowiska dot. problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego oraz dot. funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w odniesieniu do kosztów energii elektrycznej – dotarły już do Rady Dialogu Społecznego w Warszawie i do Rządu RP a teraz musimy dopilnować aby były wykonane bo bez działań tam zaproponowanych Śląsk sobie nie poradzi.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies