^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

z pracodawc

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Dyrektorami Oddziałów Stalownia i Walcownia Rur.


Dyrektorzy przekazali informacje na temat bieżących wyników oraz sytuacji Oddziałów z uwzględnieniem zagadnień rynkowych i produkcyjnych. Zdaniem Pracodawców w dalszym ciągu niepokojąca jest trudna sytuacja we wszystkich Oddziałach Alchemii w zakresie zamówień oraz stale rosnące koszty wsadu. W br. dużą niewiadomą pozostaje sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej. Oddziały nie są w stanie zrekompensować w swoich marżach wzrostu kosztów wynikających z podwyżek cen prądu. Została również omówiona sprawa usuwania skutków awarii odpylania w Oddziale Stalowni gdzie ze względu na oczekiwanie na nowy silnik sytuacja potrwa jeszcze około dwóch tygodni.

Strona związkowa zwróciła uwagę, że wbrew oświadczeniom pracodawców z poprzedniego spotkania nie przedstawiono propozycji zmian widełek osobistego zaszeregowania pracowników ujętych w aktualnym Regulaminie Wynagradzania. Dyrektorzy oświadczyli, że przygotują i przedstawią stronie związkowej projekt propozycji zmian widełek do konsultacji w terminie do 20 maja br.

Strona społeczna ponownie zwróciła się o dokonanie uzupełnienia do 100 % odpisu na ZFŚS w Oddziale Stalowni zgodnie z wnioskiem dokonanym na poprzednim spotkaniu. Dyrektor Oddziału dość obszernie tłumaczył się z faktu niedopełnienia odpisu i zobowiązał się, że w najbliższym czasie odpis zostanie uzupełniony.

Przedstawiciele Związków Zawodowych zwrócili się z wnioskiem o dokonania w bieżącym roku podwyżek płac dla wszystkich pracowników Oddziałów. Dyrektorzy twierdzą, ze stawki osobistego zaszeregowania są systematycznie podnoszone w ramach porządkowania stawek w poszczególnych grupach na bieżąco.
Wg strony społecznej tzw. porządkowanie stawek nie jest najlepszą formą podwyżek gdyż nie dotyczy wszystkich pracowników a jedynie tych, którzy są wskazani przez przełożonych a to rodzi niezadowolenie wśród załogi. Strona społeczna powróci do tematu w najbliższym czasie.

Związki Zawodowe złożyły na spotkaniu pisemne wnioski o dokonanie zmian w tabelach świadczeń z funduszu socjalnego dot. wypłaty świadczeń socjalnych w ciągu roku oraz zapomóg losowych. Zaproponowano podniesienie kwoty wszystkich świadczeń. Pracodawcy zajmą stanowisko do końca maja.

Informujemy również, że w związku z Ustawą o Pracowniczych Programach Kapitałowych zachodzi konieczność wprowadzenia programu dla pracowników Oddziału Walcowni Rur od 1 lipca br. – zagadnienia te są obecnie przygotowywane przez Pracodawcę pod kontem przedstawienia ich pracownikom i stronie społecznej.

100

 

W piątek odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej ds. rozpatrzenia wniosków złożonych przez pracowników Oddziałów: Walcownia Rur i Stalownia związanych ze świadczeniami świątecznymi.


Rozpatrzono pozytywnie łącznie 790 wniosków /w tym 22 wnioski emerytów. Negatywnie rozpatrzono 4 wnioski pracowników Oddziału Walcowni Rur z uwagi na brak stosownych zaświadczeń o dochodach współmałżonka. Dodatkowo rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski o charakterze zapomogi losowej dla pracowników Oddziału Walcowni Rur. Pracownicy Oddziału Stalowni nie złożyli żadnych wniosków o zapomogi losowe.

Informujemy, że dla celów rozpatrzenia wniosków przyjęto stan zatrudnienia na 31 marca br. Świadczenia socjalne zostaną przydzielone w formie gotówkowej i powinny zostać wypłacone do środy. Komisja socjalna informuje, że wnioski socjalne zostały rozpatrzone zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ponadto zwracamy się z apelem do wszystkich pracowników Oddziałów o rzetelne i prawdziwe składanie oświadczeń o dochodach członków rodziny. Brak „prawdziwości” danych spowoduje negatywne rozpatrywanie wniosków o zapomogi w kolejnych miesiącach.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies