^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

Wszystkim pracownikom i ich rodzinom składam serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Życzę miłości i radości, życzę dobrej i mądrej postawy,
życzę walki o marzenia, życzę aby zwyciężyło dobro.
Wierzę, że dni przyjścia Jezusa Chrystusa na świat będą dla Was
światłem nadziei i źródłem mocy w codziennych zmaganiach.
Życzę, abyście w ten wyjątkowy czas wraz z bliskimi
odkryli siłę ludzkiej życzliwości i uroku rodzinnego ciepła.
Aby słowo, które było na początku stało się światłem i zamieszkało w Waszych sercach a serca zaowocowały dobrocią i przyjaźnią w 2016 roku.

Przewodnicząca
Stefania Penkała

informacjeW bieżącym tygodniu odbyło się comiesięczne spotkanie z pracodawcą, na którym omówiono sytuację ekonomiczno-finansową Oddziałów Stalownia Batory i Walcowni Rur Batory, zagadnienia w zakresie organizacji pracy oraz funduszem socjalnym. Na spotkaniu obecna była księgowa, która omówiła stan środków na funduszu socjalnym i przedstawiła możliwość ich wypłaty przed świętami. Pracodawca pomimo zgłoszonego przez związki zawodowe w październiku br. wniosku o uzupełnienie środków funduszu nie uwzględnił go. Związki zawodowe są oburzone propozycjami pracodawcy w tym zakresie. W dalszym ciągu dokonywana jest weryfikacja pracowników z długim stażem aby ich wynagrodzenie było dostosowane do aktualnej sytuacji w oddziałach. W dalszym ciągu trwa również rekrutacja części pracowników do obu oddziałów, którzy dotychczas zatrudnieni byli w firmach zewnętrznych. Na wniosek związków zawodowych omówione zostały przez dyrektora zasady przyznawania pracownikom dodatków z funduszu motywacyjnego, gdyż występują dysproporcje w traktowaniu poszczególnych pracowników i przydziale środków pomimo wykonywania przez nich dodatkowych zadań. Zwrócono również uwagę pracodawcy na możliwość odejścia kluczowych pracowników z uwagi na nieatrakcyjne i nieadekwatne do wykonywanej pracy warunki wynagradzania – pracodawca zobowiązał się zatrzymać kluczowych pracowników proponując im korzystniejsze warunki. Zgłoszono pracodawcy fakt narastającego niezadowolenia pracowników z aktualnej sytuacji w tym dot. wynagrodzeń oraz organizacji pracy. Dyrektor zobowiązał się przed końcem roku do zorganizowania spotkań z załogą obu oddziałów.

informacja

Na dzisiejszym spotkaniu Dyrektor omówił bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową Oddziałów, zagadnienia w zakresie organizacji pracy oraz odniósł się do zapytań strony związkowej formułowanych podczas spotkania.
Nadal utrzymuje się bardzo trudna sytuacja w pozyskiwaniu i realizacją zamówień. Wśród pracowników Oddz. Walcowni Rur przez okres wakacyjny ale i teraz utrzymuje się wysoka absencja chorobowa co stwarza dodatkowo problemy organizacyjne i powoduje zwiększenie kosztów pracy. Z częścią pracowników, którzy korzystały z chorobowego niezgodnie z przeznaczeniem i nadużywały tych świadczeń rozwiązano umowę o pracę. W Oddz. Stalowni problem z absencją chorobową nie występuje. Trwa proces przejmowania pracowników z firm outsourcingowych głównie z Personnel Service.
Zdaniem przedstawicieli organizacji związkowych duża rotacja pracowników i brak motywacji jest bezpośrednią przyczyną reklamacji. Problemem jest brak stałych obsad na urządzeniach. Doświadczeni pracownicy odchodzą a nowi, niedoświadczeni nie identyfikują się z zakładem. Zwrócono już po raz kolejny uwagę pracodawcy, że w dalszym ciągu nie są unormowane stawki części pracowników z dużym stażem, pomimo zapewnień, że sprawa będzie załatwiona do maja br. Na wniosek związków zawodowych od spotkania w listopadzie w spotkaniach będą uczestniczyć szefowie wydziałów co pozwoli na wyeliminowanie części nieścisłości w przepływie informacji. Zdaniem związków zawodowych należy tez przyjrzeć się stawkom zatrudnionych kobiet, które są nieadekwatne do wykonywanych czynności. Wnioskowane sprawy wg Dyrektora będą porządkowane ale wymagają czasu.
Zażądano również na piśmie informacji o stanie środków na koncie ZFŚS aby przystąpić do ich rozdysponowania przed końcem roku.
W razie pytań dot. szczegółów poruszanych spraw zainteresowanych członków związku prosimy o kontakt z przewodniczącą.

Personnel Service

- Fundusz Socjalny - zakończyła się nareszcie tocząca się od dwóch lat sprawa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w spółce. Sąd przyznał rację naszemu związkowi /bo tylko nasz o to zabiegał/       i spółka musi od 2013 r. naliczyć odpis na fundusz. Wyrok jest wykonalny co oznacza, że ma to nastąpić natychmiast. W związku z tym pracownicy spółki powinni się teraz domagać wypłaty środków funduszu na poszczególne cele określone jeszcze wg zasad jakie obowiązywały u poprzedniego pracodawcy.

- Wypowiedzenia zmieniające warunki płacy wręczone pracownikom w lipcu i sierpniu spowodowały poszukiwania przez część pracowników zatrudnienia m.in. w innych spółkach około hutniczych. Akcja jest w toku i dopiero po ustawowym okresie podjęcia decyzji przez pracownika będzie wiadomo ile osób przyjmie zaproponowane warunki płacy, ile osób przyjmie warunki pracy i płacyw innych spółkach na naszym terenie a ile osób zrezygnuje w ogóle z pracy na naszym terenie. Członkowie związku proszeni są o kontakt z przedstawicielami związku w spółce w każdej sprawie dotyczącej otrzymanych wypowiedzeń zmieniających, mogą też otrzymać poradę prawną u prawnika związkowego.

Walcownie Bruzdowe Batory – odbyło się spotkanie z zarządem spółki w sprawie bieżącej sytuacji spółki – niestety nie mamy dobrych wieści. Sytuacja spółki jest bardzo trudna – brak zamówień oraz bieżące płatności powodują duże problemy finansowe. W związku z sytuacją zarządzane są ciągłe przestoje, pracownicy wysyłani są na urlopy. Niestety pracodawca stosuje wobec pracowników różne „podchody” mające ich przymusić np. do wzięcia urlopu lub odpracowania godzin wtedy jak jest walcowanie. Na spotkania omówiona została również sprawa funduszu świadczeń socjalnych w br. Zarząd Spółki chciałby abyśmy wyrazili zgodę „na całkowite zawieszenie funduszu do czasu poprawienia sytuacji Spółki”. Nie wyraziliśmy na to zgody i na dziś nie podpisywaliśmy też żadnego porozumienia w sprawie ograniczenia odpisu na fundusz. Zwracamy się do członków związku o bieżący kontakt z przedstawicielami związku w spółce i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies