^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

pieniadzeOd 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1850 zł brutto. To o 100 zł więcej niż w 2015 roku, jednak wciąż za mało, by zapewnić rodzinie utrzymanie nawet na najskromniejszym poziomie.

Podwyżka płacy minimalnej o 100 zł brutto oznacza, że najmniej zarabiający dostaną na rękę miesięcznie nieco ponad 1355 zł, czyli o 69 zł więcej niż dotychczas. Trzeba pamiętać, że kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 1850 zł brutto nie obejmuje młodych pracowników wchodzących na rynek pracy. Im pracodawca przez 12 miesięcy może ustalić stawkę na poziomie 80 proc. płacy minimalnej. To oznacza, że dla osób, które rozpoczną swoją pierwszą pracę w przyszłym roku, najniższa płaca będzie wynosić 1480 zł brutto. Mimo podwyżki, wysokość płacy minimalnej w naszym kraju wciąż nie pozwala na utrzymanie rodziny nawet na poziomie minimum socjalnego. Minimum socjalne to próg dochodów gospodarstw domowych potrzebnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych na niskim poziomie. Wysokość tego progu jest co roku obliczana dla wszystkich typów gospodarstw domowych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Dla rodziny z dwójką dzieci minimum socjalne wynosi obecnie 3413 zł netto miesięcznie. Tymczasem w sytuacji, gdy w tej rodzinie oboje rodziców pracuje za minimalne wynagrodzenie, ich łączne miesięczne dochody w 2016 roku będą wynosić 2710 zł netto, czyli o ponad 700 zł mniej niż próg minimum socjalnego.W 2011 roku „Solidarność” złożyła w Sejmie obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej, pod którym podpisało się kilkaset tysięcy Polaków. Zakłada on stopniowe podwyższanie najniższego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie uzależnionym od wzrostu gospodarczego w danym roku. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 15 lutego 2012 roku. Potem trafił on do „sejmowej zamrażarki”, gdzie tkwi do dzisiaj.

Wszystkim pracownikom i ich rodzinom składam serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Życzę miłości i radości, życzę dobrej i mądrej postawy,
życzę walki o marzenia, życzę aby zwyciężyło dobro.
Wierzę, że dni przyjścia Jezusa Chrystusa na świat będą dla Was
światłem nadziei i źródłem mocy w codziennych zmaganiach.
Życzę, abyście w ten wyjątkowy czas wraz z bliskimi
odkryli siłę ludzkiej życzliwości i uroku rodzinnego ciepła.
Aby słowo, które było na początku stało się światłem i zamieszkało w Waszych sercach a serca zaowocowały dobrocią i przyjaźnią w 2016 roku.

Przewodnicząca
Stefania Penkała

informacjeW bieżącym tygodniu odbyło się comiesięczne spotkanie z pracodawcą, na którym omówiono sytuację ekonomiczno-finansową Oddziałów Stalownia Batory i Walcowni Rur Batory, zagadnienia w zakresie organizacji pracy oraz funduszem socjalnym. Na spotkaniu obecna była księgowa, która omówiła stan środków na funduszu socjalnym i przedstawiła możliwość ich wypłaty przed świętami. Pracodawca pomimo zgłoszonego przez związki zawodowe w październiku br. wniosku o uzupełnienie środków funduszu nie uwzględnił go. Związki zawodowe są oburzone propozycjami pracodawcy w tym zakresie. W dalszym ciągu dokonywana jest weryfikacja pracowników z długim stażem aby ich wynagrodzenie było dostosowane do aktualnej sytuacji w oddziałach. W dalszym ciągu trwa również rekrutacja części pracowników do obu oddziałów, którzy dotychczas zatrudnieni byli w firmach zewnętrznych. Na wniosek związków zawodowych omówione zostały przez dyrektora zasady przyznawania pracownikom dodatków z funduszu motywacyjnego, gdyż występują dysproporcje w traktowaniu poszczególnych pracowników i przydziale środków pomimo wykonywania przez nich dodatkowych zadań. Zwrócono również uwagę pracodawcy na możliwość odejścia kluczowych pracowników z uwagi na nieatrakcyjne i nieadekwatne do wykonywanej pracy warunki wynagradzania – pracodawca zobowiązał się zatrzymać kluczowych pracowników proponując im korzystniejsze warunki. Zgłoszono pracodawcy fakt narastającego niezadowolenia pracowników z aktualnej sytuacji w tym dot. wynagrodzeń oraz organizacji pracy. Dyrektor zobowiązał się przed końcem roku do zorganizowania spotkań z załogą obu oddziałów.

informacja

Na dzisiejszym spotkaniu Dyrektor omówił bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową Oddziałów, zagadnienia w zakresie organizacji pracy oraz odniósł się do zapytań strony związkowej formułowanych podczas spotkania.
Nadal utrzymuje się bardzo trudna sytuacja w pozyskiwaniu i realizacją zamówień. Wśród pracowników Oddz. Walcowni Rur przez okres wakacyjny ale i teraz utrzymuje się wysoka absencja chorobowa co stwarza dodatkowo problemy organizacyjne i powoduje zwiększenie kosztów pracy. Z częścią pracowników, którzy korzystały z chorobowego niezgodnie z przeznaczeniem i nadużywały tych świadczeń rozwiązano umowę o pracę. W Oddz. Stalowni problem z absencją chorobową nie występuje. Trwa proces przejmowania pracowników z firm outsourcingowych głównie z Personnel Service.
Zdaniem przedstawicieli organizacji związkowych duża rotacja pracowników i brak motywacji jest bezpośrednią przyczyną reklamacji. Problemem jest brak stałych obsad na urządzeniach. Doświadczeni pracownicy odchodzą a nowi, niedoświadczeni nie identyfikują się z zakładem. Zwrócono już po raz kolejny uwagę pracodawcy, że w dalszym ciągu nie są unormowane stawki części pracowników z dużym stażem, pomimo zapewnień, że sprawa będzie załatwiona do maja br. Na wniosek związków zawodowych od spotkania w listopadzie w spotkaniach będą uczestniczyć szefowie wydziałów co pozwoli na wyeliminowanie części nieścisłości w przepływie informacji. Zdaniem związków zawodowych należy tez przyjrzeć się stawkom zatrudnionych kobiet, które są nieadekwatne do wykonywanych czynności. Wnioskowane sprawy wg Dyrektora będą porządkowane ale wymagają czasu.
Zażądano również na piśmie informacji o stanie środków na koncie ZFŚS aby przystąpić do ich rozdysponowania przed końcem roku.
W razie pytań dot. szczegółów poruszanych spraw zainteresowanych członków związku prosimy o kontakt z przewodniczącą.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies