^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

informacjaDnia 4 marca odbyły się komisje socjalne dla obu Oddziałów Alchemii S.A. w Chorzowie, na których rozpatrzono pozytywnie łącznie 751 wniosków /w tym 8 wniosków emerytów oddziałów/. W oparciu o Regulaminy ZFŚS przyjęto stan zatrudnienia na dzień 3 marca br. a środki z funduszu świadczeń socjalnych będą przyznane w formie bezzwrotnej pomocy pieniężnej zaś wysokość świadczenia wyniesie 1/3 kwoty określonej w poszczególnych progach dochodowych. Zgodnie z ustaleniami z ostatniego spotkania pracodawca tj. Dyrektor Oddziałów zobowiązał się do wypłaty świadczeń socjalnych do 15 marca. W razie jakichkolwiek pytań związanych ze świadczeniami socjalnymi członkowie związku proszeni są o kontakt z Przewodniczącą, która jest członkiem komisji socjalnej.

paragrafSąd Rejonowy w Chorzowie wydał dziś wyrok w sprawie odwołań od wypowiedzeń zmieniających byłych pracowników Personnel Service, którzy się odwołali w związku z obniżeniem ich warunków wynagradzania w lipcu ubiegłego roku. Nikt z pracowników nie przyjął gorszych warunków płacy i na dziś wszyscy, którym warunki pracy i płacy odpowiadały zatrudnieni są w Oddziałach Alchemii S.A. w Chorzowie. Sąd oddalił powództwo w stosunku do większości powodów uznając roszczenia odszkodowawcze tylko w stosunku do członków związku objętych ochroną szczególną. Powodowie nie zostali obciążeni kosztami sądowymi. Sąd uznał, że pracodawca mógł wręczyć wypowiedzenia zmieniające obniżające wynagrodzenie oraz przekazał, iż w związku z faktem braku - od roku - interpretacji Sądu Najwyższego stwierdzającego, że roszczenia z tytułu wypowiedzeń zmieniających są zrównane z roszczeniami dot. zwolnień grupowych - wydaje wyrok zgodny z prawem, które na dziś obowiązuje. Przykre, że prawo pracy, póki co, nie broni pracowników przy odbieraniu im wynagrodzenia a stoi bardziej po stronie tych, których decyzje ich krzywdzą .Wyrok dzisiejszy jest nieprawomocny.

walnezebranieDziś odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z Pracodawcą, na którym zostały omówione sprawy funduszu socjalnego oraz bieżące w Oddziałach. Obecna na spotkania z-ca gł. księgowej przekazała informację o stanie środków funduszu socjalnego pozostałych z ubiegłego roku o co wnioskował nasz związek. Złożyliśmy również przed spotkaniem wniosek o dokonanie zmian w Regulaminie ZFŚS poprzez dodanie punktu dot. zapomóg losowych, który umożliwiłby skorzystanie z dofinansowania pracownikom dotkniętym zdarzeniem losowym. W wyniku negocjacji ustalono, że: wniosek o wprowadzenie zmian do Regulaminu zostanie pozytywnie rozpatrzony po sprawdzeniu jego zgodności z przepisami ustawy oraz przedstawieniu wspólnego stanowiska wszystkich związków zawodowych działających w Oddziałach. Przedstawiciele związków wskazali również na potrzebę zwołania Komisji Socjalnej najpóźniej na początku marca aby rozpatrzyć wnioski pracowników i wypłacić świadczenia socjalne przed świętami. Dyrektor Oddziału zobowiązał się do realizacji świadczeń socjalnych do 15 marca br.
Została omówiona bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowa Oddziałów w Chorzowie, zagadnienia w zakresie organizacji pracy oraz odniesiono się do pytań strony związkowej zadanych w trakcie spotkania. Dyrektor poinformował, że wynik ekonomiczny za styczeń jest dodatni na Stalowni ale ujemny na Rurowni. Nowy rok nie otworzył się również nowymi zamówieniami, zostały podjęte działania w zakresie kontroli kosztów i obniżenia cen oraz stosowanie rozwiązań organizacyjnych dopasowanych do obecnych potrzeb. Pracodawca planuje dokonanie zmian w regulaminie wynagradzania i w sposobie premiowania aby miały charakter bardziej mobilizujący W sprawach dotyczących Oddziału Walcowni Rur przedyskutowano problemy związane z brakiem właściwej komunikacji pomiędzy dozorem a pracownikami, bardzo dużą absencją chorobową części pracowników, zagadnieniami zaopatrzenia magazynu w odzież i części zamienne, problemy wynikające z harmonogramów czasu pracy oraz związane z wadliwymi rozwiązaniami sanitarnymi. W sprawach dotyczących Oddziału Stalowni omówiono problemy wynikające ze stosowanych obecnie harmonogramów czasu pracy. Przedstawiciele związków zawodowych oświadczyli, że jakość i wydajność pracy części pracowników oraz ich bardzo duża rotacja są spowodowane niskimi wynagrodzeniami.

 

logo

 

INFORMACJE   BIEŻĄCE

nie tylko dla członków związku NSZZ „Solidarność”.

 

 

Na dzień dzisiejszy terenem działania naszej organizacji NSZZ „Solidarność” w Chorzowie są objęci pracownicy poniższych spółek:
- Alchemii - Oddział Stalownia Batory,
- Alchemii - Oddział Walcownia Rur Batory,
- Hydromech,
- Introbat,
- Kuźnia Batory,
- Personnel Service,
- Walcownie Bruzdowe Batory,
- Zakład Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami.

Jesteśmy jedynym związkiem zawodowym w Alchemii S.A. który jako organizacja międzyzakładowa działa na terenie wszystkich jej Oddziałów tj. w Chorzowie, w Zawadzkim i Częstochowie.

Aktualna sytuacja na terenie naszej Huty Batory /Oddziałów Alchemii/, jak sami wiecie, to ciągła nerwówka, często chaos organizacyjny i kadrowy, zmiany harmonogramów pracy itp. ale też nieodpowiednie zarządzania dozoru na poszczególnych odcinkach i z tym na co dzień walczymy. Sytuacja zamówieniowa Oddziałów Alchemii S.A. jest trudna ze względu na brak ciągłości w zamówieniach co wg naszej oceny spowodowane jest nie tylko trudnym rynkiem hutniczym. Na dzień dzisiejszy wszyscy członkowie naszego związku zawodowego zatrudnieni od 2011 r. w agencjach pracy zostali przejęci i są pracownikami obu Oddziałów Alchemii w Chorzowie. W dalszym ciągu toczą się sprawy sądowe przeciwko działaniom pracodawców. I tak dla przykładu – na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze prawomocny wyrok Sądu we Wrocławiu przeciw spółce Personnel Service o utworzenie ZFŚS. Wszyscy pracownicy Personnel Service zatrudnieni na terenie Huty Batory w Chorzowie otrzymali w ubiegłym roku wypowiedzenia zmieniające, których warunków obniżenia płacy nie przyjęli i na dziś nie są już tam pracownikami. Większość naszych członków związku po otrzymaniu wypowiedzeń zmieniających odwołała się do Sądu Pracy domagając się odszkodowania i sprawa ta toczy się od lipca ubiegłego roku. Dla pracowników Spółki, którzy nie przyjęli gorszych warunków wynagradzania wynegocjowano z Alchemią S.A. przyjęcie ich do Oddziałów Stalowni i Walcownia Rur w Chorzowie.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies