^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

indeks

Na wniosek związków zawodowych odbędą się spotkania załogowe Dyrektora Oddziałów z pracownikami. I tak:


- Oddział Stalownia Batory - czwartek dnia 22 września godz. 13.45 /salka budynku wielofunkcyjnego na Stalowni

- Oddział Walcownia Rur Batory – środa dnia 28 września godz. 13.45 /salka narad w pokoju 406 budynku administracyjnego na Rurowni

Drodzy Hutnicy z Batorego zwracamy się o liczny udział w spotkaniach, na których będziecie mogli m.in. zadać pracodawcy pytania dot. spraw produkcyjnych, pracowniczych i zwrócić uwagę na nieprawidłowości na stanowiskach pracy.

 

Ze związkowym pozdrowieniem - Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Stefania Penkała

zebranie

W środę odbyło się spotkanie Dyrektora Oddziałów ze stroną społeczną, na którym przedstawiona została sytuacja ekonomiczną Oddziałów. W obu Oddziałach utrzymują się trudności w zakresie zamówień pogłębione dodatkowo przez przerwy wakacyjne i przestoje w innych zakładach produkcyjnych. Prognozuje się, że trudna sytuacja zamówieniowa utrzyma się na pewno do końca września.
Na lipcowy wniosek strony społecznej i kierowników oddziałów udało się w związku z wynikami ekonomicznymi za m-c czerwiec br. uruchomić premię, która została wypłacona z wynagrodzeniem za m-c lipiec. Strona społeczna wyraziła niezadowolenia ze zróżnicowania kwoty średniej premii w przypadku Oddziału Stalowni. Obecny na spotkaniu Dyrektor Produkcyjno-Techniczny Oddziału Stalowni i Kierownik Wydziału Walcowni omówili zasady i kryteria dokonywania ocen pracowników i ich premiowania przy wypłaconej premii.
Informujemy, że w dalszym ciągu odbywa się porządkowanie stawek osobistego zaszeregowania na obu Oddziałach co nastąpiło dotychczas w stosunku do 256 pracowników. Strona społeczna wyraziła niezadowolenia z prowadzonych „żółwich” prac w tym zakresie i zgłosiła potrzebę dalszych zmian i przeszeregowań dla wieloletnich pracowników, którzy dotychczas nie doczekali się zwiększenia stawek mimo wielokrotnych ponagleń przełożonych.
Strona społeczna zgłosiła problemy związane z atmosferą pracy, brak wykwalifikowanego personelu na wielu stanowiskach, niskie stawki wynagrodzeń pracowników z kwalifikacjami i długoletnim stażem pracy na zajmowanych stanowiskach oraz zwróciła się o ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników szkolących innych pracowników.
Upomnieliśmy się o przyspieszenie prac nad ustaleniem nowych kryteriów do wypłaty dodatkowej premii, o których Pracodawca mówi od dwóch miesięcy. Pracodawca zobowiązał się do opracowania regulaminu określającego zasady tej premii, który zostanie przekazany związkom zawodowym po jego przygotowaniu.
Przedstawiciele Związków Zawodowych zawnioskowali o opracowanie zmian do widełek stawek zasadniczego wynagrodzenia gdyż obecne są sprzed trzech lat i są nieadekwatne do obecnej sytuacji przy podwyższanej co roku płacy minimalnej. Pracodawca zobowiązał się do przedyskutowania tego tematu ze służbami personalnymi i przekazania stanowiska stronie społecznej.
W związku z faktem, iż w Oddziale Walcowni Rur panuje w dalszym ciągu chaos dotyczący nazewnictwa stanowisk pracy - Pracodawca zobowiązał się w terminie do 15 września br. do unormowania tej sprawy zgodnie z obowiązującymi zasadami i normoobsadami.
Dyrektor obu Oddziałów poinformował o rozpoczynających się postojach remontowych oraz omówił zakres planowanych robót. Związki Zawodowe zawnioskowały o zorganizowania spotkań załogowych z Pracodawcą – ustalono, że odbędą się po remoncie w połowie września.
Informację przygotowała – Stefania Penkała

23 04 2015

Dnia 14 lipca odbyło się spotkanie z pracodawcą, na którym omówiono m.in. bieżącą sytuację dot. zamówień a także problemów związanych z ich realizacją. W ocenie pracodawcy rynek do końca pierwszego kwartału przyszłego roku nie poprawi się. W związku z wcześniejszymi wnioskami związków zawodowych dot. premiowania dyrektor omówił trwające prace nad doprecyzowaniem kryteriów przyznawania i rozdziału premii pomiędzy poszczególne grupy pracowników. Prace mają zostać zakończone do końca bieżącego miesiąca. Związki zawodowe zawnioskowały konieczność dokonania zmian w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego i pracodawca zaplanował dokonanie w najbliższym czasie stosownej korekty stawek dla pracowników na kluczowych stanowiskach. Przedstawiciele związków zwrócili uwagę, że obecny system wynagradzania nie uwzględnia nagradzania pracowników za doświadczenie i posiadane kwalifikacje do pracy na wielu stanowiskach. Ponadto zdaniem związków zawodowych pracownicy o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu nie powinni być zatrudnieni na podstawie umów na czas określony gdyż powoduje to brak dłuższego wiązania się z zakładem. Dyrektor zobowiązał się do dalszego dokonywania normowania stawek, dokonywanie zmian rodzaju umów dla pracowników kluczowych oraz działań w celu stabilizacji zatrudnienia. Zmiana angażu wymaga jednak każdorazowo poprzedzenia jej oceną pracownika i wnioskiem przełożonego a obecni na spotkaniu kierownicy oddziałów przekazali, że normowanie stawek jest przeprowadzane grupami.
Otrzymaliśmy ponadto od pracodawcy informację o wprowadzanych zmianach związanych z 3-zmianową organizacją pracy magazynów materiałów na obu oddziałach.

100

Komisja socjalna

 

Dnia 15 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnych, na których rozpatrzono pozytywnie łącznie 748 wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych i 1 wniosek o przyznanie zapomogi losowej. Wnioski zostały rozpatrzone na podstawie Regulaminu socjalnego pracodawcy. Wypłata świadczeń socjalnych nastąpi w bieżącym miesiącu. Szczegółowych informacji członkom związku NSZZ „Solidarność” dot. wysokości świadczeń socjalnych udziela przewodnicząca związku.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies