^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

Pracodawco, dbaj o pracowników w upały!

Jest upał – pracodawco, zadbaj o pracowników! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę wymęczonym pracownikom.

Upały negatywnie wpływają na wydajność pracy, zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Badania amerykańskiej firmy Captivate Network dowodzą, że podczas upałów aż o 20 proc. spada produktywność, a o 19 proc. zdolność koncentracji wśród pracowników biurowych.

Polskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy w upalne dni. Przede wszystkim muszą oni nieodpłatnie zapewnić wodę do picia – osobom pracującym na otwartej powierzchni, gdy temperatura wynosi powyżej 25 st. C, a pracownikom biurowym, gdy słupek rtęci przekracza 28 st. C. Uwzględnić trzeba, iż w nadmiernej ciepłocie nie mogą pracować młodociani, kobiety w ciąży i w okresie karmienia.

Ponadto w przypadku osób pracujących na dworze i wykonujących zadania, przy których można się pobrudzić, powinny mieć one zapewnione co najmniej 90 litrów wody do mycia. Zasada taka obowiązuje oczywiście, jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do bieżącej wody.

To jednak nie koniec obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Powinien zapewnić w pomieszczeniach temperaturę odpowiednią do pracy. Może do tego wykorzystać klimatyzatory lub wentylatory. Ma również obowiązek instalacji rolet lub żaluzji, by poprawić zatrudnionym komfort pracy. Jeśli pomieszczenie jest bardzo nagrzane, a nie ma klimatyzacji, pracodawca może wcześniej zwolnić pracowników.
 
Jednak nawet gdy pracodawcy zapewnią odpowiednie warunki pracy podczas upałów, może się zdarzyć, że pracownik nie będzie w stanie wykonywać obowiązków ze względu na zły stan psychofizyczny. Może on wtedy przerwać pracę, także bez konsekwencji finansowych.
 
red.hd
Atrykuł pochodzi: http://www.solidarnosc.org.pl/

informacja22

Dnia 16 czerwca odbyła się Komisja Socjalna, która rozpatrzyła złożone przez pracowników Oddziałów Walcownia Rur i Stalownia Batory w Chorzowie wnioski o zapomogi losowe. Złożono i rozpatrzono łącznie 7 wniosków, z czego 5 pozytywnie. Jeden wniosek został odrzucony, gdyż o przyznanie świadczenia ubiegała się osoba nie będąca pracownikiem a drugi ze względu na brak udokumentowania zdarzenia losowego.

Informację o możliwości składania wniosków o zapomogi losowe przekazano pracownikom i członkom związku w komunikacie dnia 15 maja br.

23 04 2015

Na spotkaniu z pracodawcą dnia 12 maja zostały omówione zmiany organizacyjne dokonane na Oddziale Walcowni Rur, których podstawą wg dyrektora była konieczność dostosowania struktury oddziału do zmieniającej i trudnej się sytuacji zamówieniowej, zagadnień serwisu, wymogów technicznych oraz oczekiwań klientów w zakresie jakości i terminowości dostaw. Dyrektor omówił zakresy odpowiedzialności i obowiązków poszczególnych kierowników. Związki zawodowe zgłosiły zastrzeżenia do niektórych zmian stanowisk oraz ich możliwy negatywny wpływ na toczące się obecnie rozmowy z dotychczasowym kierownictwem oraz ich oczekiwane skutki. Ze względu na rozległość zmian kadrowych strona społeczna zwróciła się o przekazania wewnętrznego schematu organizacyjnego opisującego zmiany osobowe oraz zasygnalizowała potrzebę zorganizowania spotkania z udziałem mistrzów i omówienie zagadnień jakościowych z ich udziałem. Związki zawodowe zwróciły pracodawcy uwagę na nierozpatrzenia do dziś wniosku w zakresie zmian zasad premiowania a ustalenia wg związków mechanizmów motywacyjnych poprawiłoby w istotny sposób dyscyplinę i jakość pracy oraz miałoby wpływ na zmniejszenie absencji chorobowej.
W Oddziale Stalowni nie zostały dokonane żadne zmiany kadrowo-osobowe ale na dziś oczekuje do realizacji wniosek związków zawodowych dot. wypłaty dodatków za pracę w niedziele i święta. Wg pracodawcy zagadnienie jest aktualnie analizowane w zakresie jego zgodności z przepisami.
Na spotkaniu zwrócono również uwagę na brak realizacji niektórych zaleceń pokontrolnych BHP. Dyrektor poinformował, że w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa w Oddziałach nowo zatrudnieni pracownicy będą podlegali nadzorowi przypisanych doświadczonych pracowników, za który to nadzór opiekunom będzie przysługiwał dodatek do wynagrodzenia.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies