^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

informacja22

Dnia 16 czerwca odbyła się Komisja Socjalna, która rozpatrzyła złożone przez pracowników Oddziałów Walcownia Rur i Stalownia Batory w Chorzowie wnioski o zapomogi losowe. Złożono i rozpatrzono łącznie 7 wniosków, z czego 5 pozytywnie. Jeden wniosek został odrzucony, gdyż o przyznanie świadczenia ubiegała się osoba nie będąca pracownikiem a drugi ze względu na brak udokumentowania zdarzenia losowego.

Informację o możliwości składania wniosków o zapomogi losowe przekazano pracownikom i członkom związku w komunikacie dnia 15 maja br.

23 04 2015

Na spotkaniu z pracodawcą dnia 12 maja zostały omówione zmiany organizacyjne dokonane na Oddziale Walcowni Rur, których podstawą wg dyrektora była konieczność dostosowania struktury oddziału do zmieniającej i trudnej się sytuacji zamówieniowej, zagadnień serwisu, wymogów technicznych oraz oczekiwań klientów w zakresie jakości i terminowości dostaw. Dyrektor omówił zakresy odpowiedzialności i obowiązków poszczególnych kierowników. Związki zawodowe zgłosiły zastrzeżenia do niektórych zmian stanowisk oraz ich możliwy negatywny wpływ na toczące się obecnie rozmowy z dotychczasowym kierownictwem oraz ich oczekiwane skutki. Ze względu na rozległość zmian kadrowych strona społeczna zwróciła się o przekazania wewnętrznego schematu organizacyjnego opisującego zmiany osobowe oraz zasygnalizowała potrzebę zorganizowania spotkania z udziałem mistrzów i omówienie zagadnień jakościowych z ich udziałem. Związki zawodowe zwróciły pracodawcy uwagę na nierozpatrzenia do dziś wniosku w zakresie zmian zasad premiowania a ustalenia wg związków mechanizmów motywacyjnych poprawiłoby w istotny sposób dyscyplinę i jakość pracy oraz miałoby wpływ na zmniejszenie absencji chorobowej.
W Oddziale Stalowni nie zostały dokonane żadne zmiany kadrowo-osobowe ale na dziś oczekuje do realizacji wniosek związków zawodowych dot. wypłaty dodatków za pracę w niedziele i święta. Wg pracodawcy zagadnienie jest aktualnie analizowane w zakresie jego zgodności z przepisami.
Na spotkaniu zwrócono również uwagę na brak realizacji niektórych zaleceń pokontrolnych BHP. Dyrektor poinformował, że w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa w Oddziałach nowo zatrudnieni pracownicy będą podlegali nadzorowi przypisanych doświadczonych pracowników, za który to nadzór opiekunom będzie przysługiwał dodatek do wynagrodzenia.

100Na początku maja na wniosek związków zawodowych został zmieniony częściowo Regulamin i podpisano z pracodawcą aneks dodający zapis o możliwości wnioskowania przez pracownika o przyznanie zapomogi losowej. Informujemy, że zasady przyznawania zapomóg losowych są oparte o zapisy ustawy i wniosek o jej przyznanie musi być udokumentowany poprzez odpowiednie zaświadczenia /lekarskie, policji, straży pożarnej, administratora budynku, ubezpieczyciela itp./ i kserokopie faktur za leki. Informujemy, że zdarzenie losowe wg ustawy to nieprzewidziane i niezawinione przez siebie wypadki losowe wymagające wsparcia np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, kradzieże, włamania, zalania, klęski żywiołowe, długotrwałe choroby uznane przez lekarza za przewlekłe.
O zapomogę losową można się ubiegać jeden raz w roku składając wniosek w komórce ds. personalnych /wniosek jest taki sam jak w przypadku innych świadczeń socjalnych/. Wysokość przyznanej zapomogi losowej jest uzależniona od dochodu na członka rodziny zgodnie z tabelą świadczeń na ten cel i posiadanych środków w preliminarzu wydatków. Z pełnym tekstem zmian dot. zapomóg losowych wraz z tabelą świadczeń członkowie związku mogą się zapoznać w biurze związku a wszyscy pracownicy w dziale ds. personalnych. Członkowie związku, którzy będą składać wnioski o zapomogi losowe w razie pytań proszeni są o kontakt z przedstawicielami związku w Oddziałach lub z przewodniczącą.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies