^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

solid

Podsumowanie działalności NSZZ ,,Solidarność” przy Alchemii S.A.
Oddziały w Chorzowie w kadencji 2014-2018

 

Koledzy i pracownicy Oddziałów Alchemii i Spółek około hutniczych.

Za parę dni kończy się kadencja związkowa 2014-2018 i zostaną dokonane wybory władz związku na nową kadencję. Przedstawiam kilka informacji i moich refleksji dot. działalności związkowej w mijającej kadencji.

NSZZ „Solidarność jest jedynym związkiem w całej Alchemii, który jest połączony we wszystkich Oddziałach w Międzyzakładową Organizację co daje nam przewagę w wielu bieżących działaniach..
Na dzień dzisiejszy Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność, której jesteśmy częścią liczy w całej Alchemii 427 członków /najwięcej w WRA/. Terenem działania naszej organizacji w Chorzowie są objęte oba Oddziały Alchemii oraz wszystkie spółki około hutnicze, na terenie których pracują nasi członkowie.

Komisja Zakładowa w Oddziałach w Chorzowie działała na początku kadencji w składzie pięcioosobowym a później czteroosobowym. W skład Zarządu wchodzą aktualnie:
1. Penkała Stefania Przewodnicząca
2. Kozieł Mariusz Z-ca Przewodniczącej
3. Kaczmarski Jerzy Członek
4. Flak Andrzej Członek
Członkiem Komisji był również śp. Krystian Mnich, który zmarł w styczniu 2016 r. - będziemy zawsze o nim pamiętać.

Mijająca kadencja dla naszej Organizacji Związkowej nie była łatwa. W styczniu 2015 roku doszło do przejęcia Zakładu Huta Batory przez sztucznie utworzone Oddziały Alchemii S.A tj. Walcownię Rur Batory i Stalownię Batory, które od tego czasu są odrębnymi zakładami. Łącznie utworzono wtedy w Alchemii S.A. - 4 Oddziały, w tym oprócz 2 naszych, w WRA w Zawadzkim i w Rurexpolu w Częstochowie.

prawo paragraf

 

 Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Między innymi podniesione zostały kwoty wolne od podatku:

 

1. Zapomogi inne niż losowe wypłacone z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł /było 638 zł/;

2. Zwiększa się kwota wolna od podatku w związku
świadczeniami otrzymywanymi przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł było 2.280 zł/;

3. Zapomogi losowe otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł;

spotkanieNa odbytym we wtorek spotkaniu Dyrektor obu Oddziałów przekazał informacje na temat bieżących wyników. Wyniki osiągnięte łącznie przez oba Oddziały za m-c grudzień i narastające były dodatnie i w związku z tym planowane jest uruchomienie funduszu dyspozycyjnego /premii/. Zwrócono uwagę na niekorzystne tendencje rynku w tym rosnące koszty zakupu elektrod węglowych i wzrost cen złomu. Warunki panujące na rynku sprzedaży nie pozwalają na podwyżki cen rur, niekorzystne są także wysokie kursy walut obniżające opłacalność eksportu. Pracodawca poinformował, że podejmuje działania zmierzające do uzupełnienia braków personelu dotyczące wysoko wykwalifikowanych pracowników. Związki Zawodowe zwróciły uwagę, że zatrudnianie osób z zewnątrz i oferowanie im lepszych stawek zaszeregowania niż obecnie zatrudnionym jest naganne i pogarsza atmosferę pracy. Pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do podwyższenia poziomu wynagrodzeń bo jest to warunek konieczny do utrzymania obecnego zatrudnienia w tym wieloletnich i wykwalifikowanych pracowników. Zdaniem związków problemy z pozyskaniem pracowników są spowodowane przede wszystkim niskim poziomem wynagrodzeń w Oddziałach, bez podwyżki wynagrodzenia nie uda się pozyskać ani zatrzymać wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Nasz związek zawnioskował o rozpoczęcie negocjacji dot. zmian w regulaminie wynagradzania w tym podwyżki stawek zaszeregowania i wprowadzenia dodatkowych składników wynagrodzenia. Na zakończenie spotkania Dyrektor omówił działania zmierzające na pozyskanie środków unijnych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w Oddziałach.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies