^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

W piątek 15 maja odbyło się spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w trybie konsultacyjnym w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zamiarze zwolnień grupowych w spółce.
Przedstawiliśmy wspólne stanowisko, że jesteśmy oburzeni wcześniejszym brakiem informacji ze strony pracodawcy dot. zmian w sferze pracowniczej w związku z tak drastycznymi posunięciami. Zwróciliśmy uwagę, że domagaliśmy się informacji od początku tego roku zaś pracodawca ani razu nie odpowiedział na nasze zapytania dot. zamierzonych zmian w spółce. Na spotkaniu pracodawca przekazał, że przyczyną zamierzonych zwolnień jest wypowiedzenia z dniem ostatniego kwietnia umowy na świadczenie usług przez jednego z klientów, tj. Sellpro oraz omówił dalsze plany swoich działań. Pracodawca nie przekazał związkom zawodowym ponadto żadnego projektu do podpisania ewentualnego porozumienia zgodnie z ustawą. Przedstawiciele związków zawodowych zarzucili pracodawcy manipulacje zarówno swoimi działaniami jaki i informacjami w temacie gdyż wiemy tak jak i pracownicy, że prowadzone są rozmowy w sprawie przejęcia pracowników służb serwisowych do pracodawcy na terenie którego aktualnie świadczą pracę. Pracodawca przekazał, że nic o takich rozmowach nie wie ale poszukuje rozwiązań, które miałoby zmniejszyć skalę zwolnień lub wycofać zamiar zwolnień a informacja zostanie udzielona związkom zawodowym na następnym spotkaniu, które ustalono w ostatnim tygodniu maja.
Ponadto na spotkaniu została poruszona sprawa wręczonych ostatniego kwietnia indywidualnych zwolnień pracowników oraz znacznego obniżenia premii za miesiąc kwiecień w sytuacji wykonania wszystkich zadań przez służby serwisowe. Zarzucono pracodawcy ignorancję w sprawie wręczonych zwolnień indywidualnych, co zostało skwitowane stwierdzeniem, że wskazane nieprawidłowości zostaną wyeliminowane i jeżeli się potwierdzą wręczone wypowiedzenia zostaną wycofane.
Co do premii za miesiąc kwiecień dowiedzieliśmy się, że premia została obniżona ponieważ nie otrzymano pełnego pokrycia finansowego za usługi. Zebrani na spotkaniu zadali w sprawie premii za kwiecień ale i sytuacji, które może nastąpić w kolejnych miesiącach szereg pytań i należy stwierdzić, że pracodawca udzielił niejasnych informacji i z związku z tym sprawa premii będzie pilotowana
i również zostanie poruszona na następnym spotkaniu. Podsumowując stwierdzamy, że pracodawca nie ma na uwadze sytuacji pracowników tylko własne interesy handlowe.
W związku z tym, że sprawa rozpoczętego trybu i zamiaru zwolnień budzi wiele emocji wśród pracowników /i nie ma się co dziwić/ zwracamy się do członków związku o czujność i zgłaszanie wszelkich zauważonych działań, które budzą Wasze zastrzeżenia do przedstawicieli związków w spółce lub bezpośrednio do przewodniczącej. Jeżeli w sprawie pytań jakie mają członkowie związku już w tej chwili dot. dalszych działań pracodawcy w trybie ewentualnych zwolnień zapraszamy w najbliższy wtorek od godz. 12 - 15 do biura związku a jeżeli nie będzie możliwości przybycia w tym terminie prosimy o telefon i indywidualne umówienia się.

W czwartek 7 maja odbyło się spotkanie z pracodawcami Oddziałów Alchemii w Chorzowie, na którym zostaliśmy poinformowani o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Oddziałów oraz omówiono problemy związane z planowaniem zamówień na najbliższy kwartał. Związek zawodowy poruszył również sprawę wypłat nagrody uznaniowej/premii/ miesięcznej i zmiany zapisów regulaminu w sprawie. Poinformowano o wypłacie premii za m-c marzec i o możliwości wypłaty premii za m-ce kwiecień br.

Większa część spotkania poświęcona była planom przejęcia pracowników serwisowych pod Oddziały w Chorzowie co budzi wśród zatrudnionych tam pracowników wiele zastrzeżeń.
Związek zawodowy prowadzi w sprawie przejęcia tych pracowników-członków związku działania w celu zapewnienia im przynajmniej takich samych warunków płacy.

Na spotkaniu dnia 7 maja z dyrektorem Oddziałów Alchemii S.A. w Chorzowie poruszono po raz kolejny sprawę planowanego od dłuższego czasu przejęcia pracowników serwisowych m.in. z Waszej Spółki. Zostaliśmy poinformowani, że prowadzone są rozmowy z pełnomocnikiem zarządu w Waszej Spółce w tej sprawie i „poszukuje się rozwiązań zabezpieczających interes pracodawcy”. Celem tych rozmów jest „docelowe przejście jak największej ilości osób, przy założeniu woli zainteresowanych pracowników. Pracodawca będzie zmierzał do zaproponowania tym pracownikom warunków porównywalnych do funkcjonujących w Oddziałach w Chorzowie, jednak ze względów formalnych wyklucza ich przejście w trybie art. 231 kodeksu pracy”.
Na spotkaniu poruszono również sprawę zmniejszenia Waszej premii za m-c kwiecień – zostaliśmy poinformowani, że ze strony Alchemii S.A. wysokość premii nie została obniżona.
Związek zawodowy wnioskował już trzykrotnie w tym roku /ostatnio 5 maja/ o spotkanie do zarządu Waszej spółki we Wrocławiu w sprawie przejęcia pracowników ale niestety pracodawca nie odezwał się co uważamy za utrudnienie działalności związkowej i podejmiemy w sprawie kroki prawne.
W związku z powyższym zwracamy się do pracowników o czujność w sprawie przejęcia pracowników oraz innych działań, które Wasz pracodawca może podjąć. W przypadku otrzymania propozycji przejścia do któregoś z oddziałów Alchemii S.A. w Chorzowie prosimy o dokładne zapoznanie się z propozycją, którą otrzymacie W razie jakichkolwiek pytań we wszystkich sprawach pracowniczych prosimy o kontakt poprzez przedstawicieli związku w spółce lub bezpośrednio u przewodniczącej.

W związku z planami właściciela Spółki dot. przejęcia majątku pod BSK Return informujemy, że związki zawodowe nie zostały o tym fakcie poinformowane a uzyskane informacje ze strony internetowej nie precyzują warunków przejścia pracowników. Zawnioskowano do prezesa walcowni o wyjaśnienie w sprawie oraz niezadowoleniu nie tylko strony społecznej ale przede wszystkim pracowników. W momencie pozyskania jakichkolwiek informacji w temacie zostaniecie przez nas poinformowani. Zwróciliśmy się również zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami o podpisanie porozumienia w sprawie podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Informujemy ponadto, że na 21 maja br. zaplanowane są wybory społecznego inspektora pracy w Spółce i prosimy o zapoznanie się z zasadami wyborów przedstawionych w komunikatach znajdujących się na tablicach ogłoszeń oraz o czynny udział w wyborach.
We wszystkich sprawach proszę o kontakt z przedstawicielami związku w Spółce.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies