^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

W związku ze zbliżającymi się obchodami XXXV rocznicy Porozumień Sierpniowych organizowany jest w Gdańsku dnia 29 sierpnia br. piknik pod nazwą „Solidarność pokoleń” oraz koncert „My Naród”. Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zaplanował wyjazd na w/w uroczystości.

Wszystkich chętnych do wyjazdu prosimy o kontakt z przewodniczącą w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia /poniedziałek/. Koszt dotyczący przejazdu autokarem pokrywa Komisja Krajowa         a pozostałe koszty pokrywa uczestnik. Dalsze szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane przez Zarząd Regionu w późniejszym terminie po zamknięciu listy uczestników.

Program obchodów rocznicowych w Gdańsku dnia 29 sierpnia:

- godz. 1415 - Manifestacja pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, złożenie kwiatów pod Brama    

                     nr 2 Stoczni Gdańskiej, odsłonięcie tablic na Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej,

                     Europejskim Centrum Solidarności i Sali BHP

- godz. 15    - Piknik „Solidarność Pokoleń”

- godz. 1930 - Koncert „My Naród” nagrywany przez TVP i transmitowany 31 sierpnia w Programie    

                      1 TVP o godz. 2020

- godz. 2200 - Koncert Christ de Burgh

W tym tygodniu odbyło się spotkanie z pracodawcą Alchemią S.A., na którym omówiono m.in. bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową w Oddziałach Stalownia Batory i Walcownia Rur Batory. Zdaniem pracodawcy: sytuacja rynkowa od początku roku nie uległa poprawie, obecnie obserwowany jest zastój inwestycyjny a hurtownicy pozostali z zapasami produktów i pracodawca musi bardzo ostrożnie planować i realizować swoją strategię handlową. W dalszym ciągu brak zamówień w układzie ciągłym. Związki zawodowe nie zgodziły się z tłumaczeniem pracodawcy i nie akceptują niezadawalających wynagrodzeń pracowników oraz takich sytuacji gdy np. w ostatnim miesiącu został wykonany w pełni plan tonażowy wyrobów a pracownicy Oddziału Walcowni Rur nie otrzymali nagrody uznaniowej /premii/. Działania pracodawcy oceniamy jako rażąco niedostateczne i oczekujemy na zintensyfikowanie działań ze strony pracodawcy w celu poprawy warunków wynagradzania.

W związku z różnymi działaniami Zarządu Alchemii S.A. dopytywaliśmy się o funkcjonowanie na terenie naszych Oddziałów różnych źródeł prawa pracy w umowach pracowników. Dyrektor oświadczył, że w obu naszych Oddziałach będą również podejmowane działania w celu docelowego objęcia wszystkich pracowników regulaminem wynagradzania tu obowiązującym. W sprawie tych działań Zarządu Alchemii S.A. została wydana dla członków związku odezwa przewodniczącego całego MOZ-u, z tekstem której zachęcamy się zapoznać na stronie MOZ Solidarność Alchemia.

Po spotkaniu uzgodniono ze służbami kadrowymi obu Oddziałów, że wnioski socjalne należy składać do końca miesiąca czerwca. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w Alchemii S.A. nie zmieniły się a wnioski należy dokumentować tak jak poprzednio.
Na spotkaniu z Dyrektorem Oddziałów Alchemii S.A. omówiono również sprawę wypowiedzenia firmie Work Serwice umowy na usługi serwisowe – dotyczy to Spółek: Personnel Service i Sellpro. Dyrektor obu Oddziałów Alchemii S.A. oświadczył, że wszyscy pracownicy tych spółek, którzy wyrażą chęć podjęcia pracy w obu Oddziałach zostaną przyjęci.
Niezależnie od tego co mówi pracodawca zalecamy ostrożność podczas rozmów w sprawie proponowanych warunków pracy i płacy a członków związku w razie wątpliwości i pytań w sprawie
prosimy o kontakt z przedstawicielami związku w spółce lub bezpośrednio z przewodniczącą.

W związku z podejmowanymi działania obecnego zarządu spółki skierowanymi przeciwko pracownikom zwracamy się do członków związku o bieżący kontakt z przedstawicielami związku w Spółce lub bezpośrednio z przewodniczącą we wszystkich sprawach pracowniczych i socjalnych. Informujemy ponadto, że ze względu na brak dobrej woli ze strony pracodawcy i nie podpisanie porozumienia socjalnego z obecnym zarządzającym zakładem, Zarząd związku podjął decyzję o uruchomieniu dla członków związku zapomóg ze środków związku. O kontakt prosimy z przedstawicielami związku w Spółce.

Personnel Service
Na tę chwilę nie odbyły się zaplanowane na spotkaniu z pracodawcą w dniu 15 maja br. negocjacje dot. zamiaru zwolnień grupowych. O wszelkich uzyskanych informacjach oraz działaniach pracodawcy, które musi wykonać zgodnie z ustawą będziemy informować.
Walcownie Bruzdowe Batory
Wczoraj odbyło się spotkanie z zarządzającym Spółką, na którym zostaliśmy poinformowani o bardzo złej sytuacji ekonomicznej związanej m.in. z zamówieniami, wysokimi kosztami utrzymania spółki i wydajnością pracy na niektórych odcinkach. Utrzymująca się sytuacja może w najbliższych miesiącach doprowadzić do podjęcia drastycznych decyzji dot. dalszej działalności spółki. O działaniach zarządu i właściciela zostaniemy w ustawowym czasie powiadomieni. W związku z powyższym zwracamy się do pracowników o czujność i informowania o zmianach na poszczególnych odcinkach pracy.
Nie zostało podpisane na dziś żadne porozumienie socjalne dot. podziału środków w tym roku. Będziemy w tym temacie w dalszym ciągu prowadzić rozmowy w celu wynegocjowania możliwych do uzyskania świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą.

Kuźnia Batory
Informujemy, ze po kilkumiesięcznych negocjacjach zostało podpisane preliminarz podziału środków socjalnych w br. Ze względu na złą sytuacje ekonomiczną spółki oraz bieżący brak zamówień związki zawodowe wyraziły zgodę na obniżenie odpisu na fundusz socjalny w br.
Po trzecim kwartale br. przystąpimy ponownie do oceny sytuacji i w przypadku zwiększenia portfela zamówień na zmianę odpisu socjalnego na wyższy. Zasady wypłacania świadczeń socjalnych nie ulegają zmianie. Uzyskaliśmy również zapewnienie prezesa, że nie zostanie obniżone wynagrodzenie

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies