^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

infoOdbyło się spotkanie pracodawców Oddziałów Walcownia Rur Batory i Stalownia Batory, na którym NSZZ ?Solidarność" przedstawiła wnioski o dokonanie zmian w zapisach wszystkich regulaminów wprowadzanych przez pracodawców. Związek zawodowy stoi w dalszych ciągu na stanowisku, że regulaminy wymagają dopracowania bądź zmiany zapisów gdyż zostały wprowadzone pośpiesznie przed przejęciem pracowników i zawierają zapisy niedoprecyzowane, nieścisłe i niekorzystne dla pracowników. Wnioskowaliśmy m.in. o: wprowadzenie zmian do tabeli wynagradzania zasadniczego dla pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych poprzez podwyższenie wszystkich stawek, dokonanie zmiany nagrody uznaniowej na premię regulaminową, obniżenie tonażu dla współczynników obecnej nagrody uznaniowej od których ona zależy oraz podwyższenie odpisu na ZFŚS. Pozostałe wnioski o zmianę nieprawidłowości zapisów regulaminowych zostały już pracodawcy złożone przez nasz związek na styczniowym spotkaniu i zostały włączone powtórnie do naszych uwag. Pracodawcy zobowiązali się do połowy marca zająć stanowisko na piśmie w sprawie złożonych wniosków przez NSZZ ?Solidarność" oraz przeanalizują możliwość dokonania zmian treści niektórych zapisów regulaminowych. Poza sprawami zmian do regulaminów Dyrektor obu oddziałów poinformował o toczącym się procesie porządkowania obsad w odniesieniu do kluczowych stanowisk. Następnym krokiem będzie uporządkowanie stanu zatrudnienia poprzez przejęcie odpowiednio przygotowanych pracowników z firm zewnętrznych /agencji/. O dalszych ustaleniach będziemy informować.

info-147927 640

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w spółce dotyczące ustalenia zasad i wypłaty środków z funduszu socjalnego w br. Informujemy, że pracodawca nie dotrzymał uzgodnień ze spotkania, po którym dwa dni później wskazał znacznie pomniejszoną wysokość odpisu na fundusz. Związki zawodowe nie wyraziły zgody na obniżenie odpisu podstawowego i pisemnie przedstawiły dziś swoje stanowisko w sprawie oraz przekazały projekt porozumienia dot. podziału środków socjalnych na ten rok. Oczekujemy na stanowisko pracodawcy. O dalszych podjętych działaniach będziemy informować na bieżąco a członkowie związku w razie pytań dot. funduszu socjalnego proszeni są o kontakt z przedstawicielami związkowymi w spółce.

Przemoc

W ciągu sześciu lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba pracowników w Polsce, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie za pracę podaje "Dziennik Gazeta Prawna".  
 
Według GUS, od 2012 r. liczba pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosła o 22 proc. To oznacza, że w Polsce aż 436 tys. osób otrzymuje najniższą pensję. Od 2007 r. liczba ta wzrosła aż o 225 tys. osób czyli o 117 procent!
 
W 2013 r. płacę minimalną otrzymywało 28 proc. pracowników budowlanych, podczas gdy w przemyśle ponad dwa i pół raza mniej, bo 11 proc. Co czwarty zatrudniony w ochronie, handlu, hotelarstwie i gastronomii otrzymuje także co najwyżej minimalne wynagrodzenie.

informacjeOdbyły się spotkania organizacyjne związków zawodowych z pracodawcami w obu Oddziałach Alchemii S.A. w Chorzowie tj. Oddziale Stalownia Batory i Oddziale Walcownia Rur Batory. Każdy z Oddziałów jest osobnym pracodawcą dla zatrudnionych tam pracowników, którzy zostali przejęci na mocy art. 23"K.P.Na spotkaniach otrzymaliśmy obowiązujące /wg pracodawców w Oddziałach/ regulaminy: pracy, wynagradzania i świadczeń socjalnych. Informujemy, że Związki Zawodowe nie zgadzają się z procedurą wprowadzenia regulaminów, która została dokonana z pominięciem prawa i sprawa znajdzie swój bieg w państwowej inspekcji pracy. Związek złożył pracodawcom na piśmie uwagi do regulaminów oraz wniosek o podjęcie rozmów w sprawie zmiany ich treści. Na spotkaniach Dyrektorzy Oddziałów /na dzień dzisiejszy ta sama osoba/ omówili dokonane zmiany personalne w kierownictwie Oddziałów oraz poinformowali o rozpoczęciu działań w obszarze unormowania stawek zaszeregowania oraz planowanym sukcesywnym uporządkowanie tych zagadnień dla kolejnych grup pracowników.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies