^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

informacja

Na dzisiejszym spotkaniu Dyrektor omówił bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową Oddziałów, zagadnienia w zakresie organizacji pracy oraz odniósł się do zapytań strony związkowej formułowanych podczas spotkania.
Nadal utrzymuje się bardzo trudna sytuacja w pozyskiwaniu i realizacją zamówień. Wśród pracowników Oddz. Walcowni Rur przez okres wakacyjny ale i teraz utrzymuje się wysoka absencja chorobowa co stwarza dodatkowo problemy organizacyjne i powoduje zwiększenie kosztów pracy. Z częścią pracowników, którzy korzystały z chorobowego niezgodnie z przeznaczeniem i nadużywały tych świadczeń rozwiązano umowę o pracę. W Oddz. Stalowni problem z absencją chorobową nie występuje. Trwa proces przejmowania pracowników z firm outsourcingowych głównie z Personnel Service.
Zdaniem przedstawicieli organizacji związkowych duża rotacja pracowników i brak motywacji jest bezpośrednią przyczyną reklamacji. Problemem jest brak stałych obsad na urządzeniach. Doświadczeni pracownicy odchodzą a nowi, niedoświadczeni nie identyfikują się z zakładem. Zwrócono już po raz kolejny uwagę pracodawcy, że w dalszym ciągu nie są unormowane stawki części pracowników z dużym stażem, pomimo zapewnień, że sprawa będzie załatwiona do maja br. Na wniosek związków zawodowych od spotkania w listopadzie w spotkaniach będą uczestniczyć szefowie wydziałów co pozwoli na wyeliminowanie części nieścisłości w przepływie informacji. Zdaniem związków zawodowych należy tez przyjrzeć się stawkom zatrudnionych kobiet, które są nieadekwatne do wykonywanych czynności. Wnioskowane sprawy wg Dyrektora będą porządkowane ale wymagają czasu.
Zażądano również na piśmie informacji o stanie środków na koncie ZFŚS aby przystąpić do ich rozdysponowania przed końcem roku.
W razie pytań dot. szczegółów poruszanych spraw zainteresowanych członków związku prosimy o kontakt z przewodniczącą.

Personnel Service

- Fundusz Socjalny - zakończyła się nareszcie tocząca się od dwóch lat sprawa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w spółce. Sąd przyznał rację naszemu związkowi /bo tylko nasz o to zabiegał/       i spółka musi od 2013 r. naliczyć odpis na fundusz. Wyrok jest wykonalny co oznacza, że ma to nastąpić natychmiast. W związku z tym pracownicy spółki powinni się teraz domagać wypłaty środków funduszu na poszczególne cele określone jeszcze wg zasad jakie obowiązywały u poprzedniego pracodawcy.

- Wypowiedzenia zmieniające warunki płacy wręczone pracownikom w lipcu i sierpniu spowodowały poszukiwania przez część pracowników zatrudnienia m.in. w innych spółkach około hutniczych. Akcja jest w toku i dopiero po ustawowym okresie podjęcia decyzji przez pracownika będzie wiadomo ile osób przyjmie zaproponowane warunki płacy, ile osób przyjmie warunki pracy i płacyw innych spółkach na naszym terenie a ile osób zrezygnuje w ogóle z pracy na naszym terenie. Członkowie związku proszeni są o kontakt z przedstawicielami związku w spółce w każdej sprawie dotyczącej otrzymanych wypowiedzeń zmieniających, mogą też otrzymać poradę prawną u prawnika związkowego.

Walcownie Bruzdowe Batory – odbyło się spotkanie z zarządem spółki w sprawie bieżącej sytuacji spółki – niestety nie mamy dobrych wieści. Sytuacja spółki jest bardzo trudna – brak zamówień oraz bieżące płatności powodują duże problemy finansowe. W związku z sytuacją zarządzane są ciągłe przestoje, pracownicy wysyłani są na urlopy. Niestety pracodawca stosuje wobec pracowników różne „podchody” mające ich przymusić np. do wzięcia urlopu lub odpracowania godzin wtedy jak jest walcowanie. Na spotkania omówiona została również sprawa funduszu świadczeń socjalnych w br. Zarząd Spółki chciałby abyśmy wyrazili zgodę „na całkowite zawieszenie funduszu do czasu poprawienia sytuacji Spółki”. Nie wyraziliśmy na to zgody i na dziś nie podpisywaliśmy też żadnego porozumienia w sprawie ograniczenia odpisu na fundusz. Zwracamy się do członków związku o bieżący kontakt z przedstawicielami związku w spółce i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.

W związku ze zbliżającymi się obchodami XXXV rocznicy Porozumień Sierpniowych organizowany jest w Gdańsku dnia 29 sierpnia br. piknik pod nazwą „Solidarność pokoleń” oraz koncert „My Naród”. Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zaplanował wyjazd na w/w uroczystości.

Wszystkich chętnych do wyjazdu prosimy o kontakt z przewodniczącą w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia /poniedziałek/. Koszt dotyczący przejazdu autokarem pokrywa Komisja Krajowa         a pozostałe koszty pokrywa uczestnik. Dalsze szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane przez Zarząd Regionu w późniejszym terminie po zamknięciu listy uczestników.

Program obchodów rocznicowych w Gdańsku dnia 29 sierpnia:

- godz. 1415 - Manifestacja pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, złożenie kwiatów pod Brama    

                     nr 2 Stoczni Gdańskiej, odsłonięcie tablic na Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej,

                     Europejskim Centrum Solidarności i Sali BHP

- godz. 15    - Piknik „Solidarność Pokoleń”

- godz. 1930 - Koncert „My Naród” nagrywany przez TVP i transmitowany 31 sierpnia w Programie    

                      1 TVP o godz. 2020

- godz. 2200 - Koncert Christ de Burgh

W tym tygodniu odbyło się spotkanie z pracodawcą Alchemią S.A., na którym omówiono m.in. bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową w Oddziałach Stalownia Batory i Walcownia Rur Batory. Zdaniem pracodawcy: sytuacja rynkowa od początku roku nie uległa poprawie, obecnie obserwowany jest zastój inwestycyjny a hurtownicy pozostali z zapasami produktów i pracodawca musi bardzo ostrożnie planować i realizować swoją strategię handlową. W dalszym ciągu brak zamówień w układzie ciągłym. Związki zawodowe nie zgodziły się z tłumaczeniem pracodawcy i nie akceptują niezadawalających wynagrodzeń pracowników oraz takich sytuacji gdy np. w ostatnim miesiącu został wykonany w pełni plan tonażowy wyrobów a pracownicy Oddziału Walcowni Rur nie otrzymali nagrody uznaniowej /premii/. Działania pracodawcy oceniamy jako rażąco niedostateczne i oczekujemy na zintensyfikowanie działań ze strony pracodawcy w celu poprawy warunków wynagradzania.

W związku z różnymi działaniami Zarządu Alchemii S.A. dopytywaliśmy się o funkcjonowanie na terenie naszych Oddziałów różnych źródeł prawa pracy w umowach pracowników. Dyrektor oświadczył, że w obu naszych Oddziałach będą również podejmowane działania w celu docelowego objęcia wszystkich pracowników regulaminem wynagradzania tu obowiązującym. W sprawie tych działań Zarządu Alchemii S.A. została wydana dla członków związku odezwa przewodniczącego całego MOZ-u, z tekstem której zachęcamy się zapoznać na stronie MOZ Solidarność Alchemia.

Po spotkaniu uzgodniono ze służbami kadrowymi obu Oddziałów, że wnioski socjalne należy składać do końca miesiąca czerwca. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w Alchemii S.A. nie zmieniły się a wnioski należy dokumentować tak jak poprzednio.
Na spotkaniu z Dyrektorem Oddziałów Alchemii S.A. omówiono również sprawę wypowiedzenia firmie Work Serwice umowy na usługi serwisowe – dotyczy to Spółek: Personnel Service i Sellpro. Dyrektor obu Oddziałów Alchemii S.A. oświadczył, że wszyscy pracownicy tych spółek, którzy wyrażą chęć podjęcia pracy w obu Oddziałach zostaną przyjęci.
Niezależnie od tego co mówi pracodawca zalecamy ostrożność podczas rozmów w sprawie proponowanych warunków pracy i płacy a członków związku w razie wątpliwości i pytań w sprawie
prosimy o kontakt z przedstawicielami związku w spółce lub bezpośrednio z przewodniczącą.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies