^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

W związku z podejmowanymi działania obecnego zarządu spółki skierowanymi przeciwko pracownikom zwracamy się do członków związku o bieżący kontakt z przedstawicielami związku w Spółce lub bezpośrednio z przewodniczącą we wszystkich sprawach pracowniczych i socjalnych. Informujemy ponadto, że ze względu na brak dobrej woli ze strony pracodawcy i nie podpisanie porozumienia socjalnego z obecnym zarządzającym zakładem, Zarząd związku podjął decyzję o uruchomieniu dla członków związku zapomóg ze środków związku. O kontakt prosimy z przedstawicielami związku w Spółce.

Personnel Service
Na tę chwilę nie odbyły się zaplanowane na spotkaniu z pracodawcą w dniu 15 maja br. negocjacje dot. zamiaru zwolnień grupowych. O wszelkich uzyskanych informacjach oraz działaniach pracodawcy, które musi wykonać zgodnie z ustawą będziemy informować.
Walcownie Bruzdowe Batory
Wczoraj odbyło się spotkanie z zarządzającym Spółką, na którym zostaliśmy poinformowani o bardzo złej sytuacji ekonomicznej związanej m.in. z zamówieniami, wysokimi kosztami utrzymania spółki i wydajnością pracy na niektórych odcinkach. Utrzymująca się sytuacja może w najbliższych miesiącach doprowadzić do podjęcia drastycznych decyzji dot. dalszej działalności spółki. O działaniach zarządu i właściciela zostaniemy w ustawowym czasie powiadomieni. W związku z powyższym zwracamy się do pracowników o czujność i informowania o zmianach na poszczególnych odcinkach pracy.
Nie zostało podpisane na dziś żadne porozumienie socjalne dot. podziału środków w tym roku. Będziemy w tym temacie w dalszym ciągu prowadzić rozmowy w celu wynegocjowania możliwych do uzyskania świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą.

Kuźnia Batory
Informujemy, ze po kilkumiesięcznych negocjacjach zostało podpisane preliminarz podziału środków socjalnych w br. Ze względu na złą sytuacje ekonomiczną spółki oraz bieżący brak zamówień związki zawodowe wyraziły zgodę na obniżenie odpisu na fundusz socjalny w br.
Po trzecim kwartale br. przystąpimy ponownie do oceny sytuacji i w przypadku zwiększenia portfela zamówień na zmianę odpisu socjalnego na wyższy. Zasady wypłacania świadczeń socjalnych nie ulegają zmianie. Uzyskaliśmy również zapewnienie prezesa, że nie zostanie obniżone wynagrodzenie

W piątek 15 maja odbyło się spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w trybie konsultacyjnym w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zamiarze zwolnień grupowych w spółce.
Przedstawiliśmy wspólne stanowisko, że jesteśmy oburzeni wcześniejszym brakiem informacji ze strony pracodawcy dot. zmian w sferze pracowniczej w związku z tak drastycznymi posunięciami. Zwróciliśmy uwagę, że domagaliśmy się informacji od początku tego roku zaś pracodawca ani razu nie odpowiedział na nasze zapytania dot. zamierzonych zmian w spółce. Na spotkaniu pracodawca przekazał, że przyczyną zamierzonych zwolnień jest wypowiedzenia z dniem ostatniego kwietnia umowy na świadczenie usług przez jednego z klientów, tj. Sellpro oraz omówił dalsze plany swoich działań. Pracodawca nie przekazał związkom zawodowym ponadto żadnego projektu do podpisania ewentualnego porozumienia zgodnie z ustawą. Przedstawiciele związków zawodowych zarzucili pracodawcy manipulacje zarówno swoimi działaniami jaki i informacjami w temacie gdyż wiemy tak jak i pracownicy, że prowadzone są rozmowy w sprawie przejęcia pracowników służb serwisowych do pracodawcy na terenie którego aktualnie świadczą pracę. Pracodawca przekazał, że nic o takich rozmowach nie wie ale poszukuje rozwiązań, które miałoby zmniejszyć skalę zwolnień lub wycofać zamiar zwolnień a informacja zostanie udzielona związkom zawodowym na następnym spotkaniu, które ustalono w ostatnim tygodniu maja.
Ponadto na spotkaniu została poruszona sprawa wręczonych ostatniego kwietnia indywidualnych zwolnień pracowników oraz znacznego obniżenia premii za miesiąc kwiecień w sytuacji wykonania wszystkich zadań przez służby serwisowe. Zarzucono pracodawcy ignorancję w sprawie wręczonych zwolnień indywidualnych, co zostało skwitowane stwierdzeniem, że wskazane nieprawidłowości zostaną wyeliminowane i jeżeli się potwierdzą wręczone wypowiedzenia zostaną wycofane.
Co do premii za miesiąc kwiecień dowiedzieliśmy się, że premia została obniżona ponieważ nie otrzymano pełnego pokrycia finansowego za usługi. Zebrani na spotkaniu zadali w sprawie premii za kwiecień ale i sytuacji, które może nastąpić w kolejnych miesiącach szereg pytań i należy stwierdzić, że pracodawca udzielił niejasnych informacji i z związku z tym sprawa premii będzie pilotowana
i również zostanie poruszona na następnym spotkaniu. Podsumowując stwierdzamy, że pracodawca nie ma na uwadze sytuacji pracowników tylko własne interesy handlowe.
W związku z tym, że sprawa rozpoczętego trybu i zamiaru zwolnień budzi wiele emocji wśród pracowników /i nie ma się co dziwić/ zwracamy się do członków związku o czujność i zgłaszanie wszelkich zauważonych działań, które budzą Wasze zastrzeżenia do przedstawicieli związków w spółce lub bezpośrednio do przewodniczącej. Jeżeli w sprawie pytań jakie mają członkowie związku już w tej chwili dot. dalszych działań pracodawcy w trybie ewentualnych zwolnień zapraszamy w najbliższy wtorek od godz. 12 - 15 do biura związku a jeżeli nie będzie możliwości przybycia w tym terminie prosimy o telefon i indywidualne umówienia się.

W czwartek 7 maja odbyło się spotkanie z pracodawcami Oddziałów Alchemii w Chorzowie, na którym zostaliśmy poinformowani o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Oddziałów oraz omówiono problemy związane z planowaniem zamówień na najbliższy kwartał. Związek zawodowy poruszył również sprawę wypłat nagrody uznaniowej/premii/ miesięcznej i zmiany zapisów regulaminu w sprawie. Poinformowano o wypłacie premii za m-c marzec i o możliwości wypłaty premii za m-ce kwiecień br.

Większa część spotkania poświęcona była planom przejęcia pracowników serwisowych pod Oddziały w Chorzowie co budzi wśród zatrudnionych tam pracowników wiele zastrzeżeń.
Związek zawodowy prowadzi w sprawie przejęcia tych pracowników-członków związku działania w celu zapewnienia im przynajmniej takich samych warunków płacy.

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies